Obsahy dílů 2300 - 2399

Diskuze o nejnovějších cyklech PR, které vychází v Dojčlandu
Uživatelský avatar
Tyric
Moderátor
Moderátor
Příspěvky: 322
Registrován: 15. září 2004, 17:13:32
Oblíbená postava: Atlan da Gonozal
Oblíbená loď: SOL
Oblíbený díl: 850 - BARDIOC
Členství v klubu: Yes
Bydliště: Terra
Kontaktovat uživatele:

TOPIC POUZE PRO OBSAHY DÍLŮ TERRANOVY (prosím nic nepsat)..2300) Robert Feldhoff: POSLOVÉ CHAOSU
2301) Hubert Haensel: V PEVNOSTI KOLONY
2302) Hubert Haensel: MIKROBESTIE
2303) Arndt Ellmer: DUÁLNÍ KAPITÁN
2304) Michael Marcus Thurner: STÍN NAD ATLAN VILLAGE
2305) Michael Marcus Thurner: HON NA TEMNOKAPSLI
2306) Horst Hoffmann: BURZA KRYSTALŮ
2307) Arndt Ellmer: PSIONICKÝ KORESPONDER
2308) Horst Hoffmann: BEZ STÍNU
2309) Uwe Anton: OČI Z CHARONU

Naposledy upravil(a) Tyric dne 2. prosinec 2005, 12:51:11, celkem upraveno 3 x.
Baf!
Uživatelský avatar
Tyric
Moderátor
Moderátor
Příspěvky: 322
Registrován: 15. září 2004, 17:13:32
Oblíbená postava: Atlan da Gonozal
Oblíbená loď: SOL
Oblíbený díl: 850 - BARDIOC
Členství v klubu: Yes
Bydliště: Terra
Kontaktovat uživatele:

Obrázek

2300) Robert Feldhoff: POSLOVÉ CHAOSU
(Jsou to Bestie z TRAITORU - přinášejí smrt a zkázu)

- cyklus: TERRANOVA (2200-2299)
- rok: 1344 NGL
- datum vydání: 16.září 2005
- obálka: Dirk Schulz

1) Hlavní osoby románu:

Perry Rhodan – Nesmrtelný Pozemšťan svolává konferenci galaktických národů.
Bostich I. – Imperátor z Arkon se vydá na dlouhou pouť.
Gucky – Myšob přeroste v nebezpečí sám sebe.
Zon Facter – Zákeřný assasin Terminační kolony nesplní své poslání.
Demetrius Luke – Siganec se ukáže jako tvrdý bojovník.

2) Obsah:

Na Zemi a mnoha planetách Mléčné dráhy, osídlených lidmi, právě začíná rok 1344 Nového galaktického letopočtu – to odpovídá roku 4931 starého křesťanského letopočtu. Od doby, kdy Perry Rhodan na palubě malé kosmické rakety odstartoval ke hvězdám a otevřel tak Pozemšťanům dveře kosmu, uplynulo téměř tři tisíce let.
Země – neboli Terra, jak se jí všeobecně říká – tvoří už dávno centrum vzkvétající hvězdné říše, složené z tisíce planet. V Lize svobodných Pozemšťanů nežijí jen potomci lidí, ale i příslušníci jiných národů. Myšob Gucky je pro mnohé typickým příkladem; kromě něho je na hlavních světech Ligy bezpočet cizích bytostí.
Perry Rhodan a jeho spolubojovníci dobře vědí, že žádný mír netrvá věčně. Země již čelila mnoho nepřátelským útokům. Tak je tomu i v těchto dnech, kdy se vynoří nový temný protivník. Jde o POSLY CHAOSU
Počátkem roku 1344 NGL (4931 po Kr.), dobře 12 let po hyperšoku, se situace v Mléčné dráze dalekosáhle stabilizovala – rozhodně v galaktické westside. Naproti tomu v eastside běsní děsivá bratrovražedná válka mezi národy Bluesanů. Na Zemi a ostatních obydlených světech westside vládne relativní klid, dokonce se znovu podařilo obnovit pravidelné lety do kosmu. Přesto ještě zbývá dost práce, neboť se galaktické národy velice vzdálily z jednotného galaktického společenství. Perry Rhodan pochopil, že takové společenství je zcela nezbytné, zejména kvůli stále ještě ne plně doceněné hrozbě, představované v Hangay vznikající negasférou. Rhodan proto sezve zástupce všech mocenských seskupení Mléčné dráhy, ke kterým počítá i Nové USO, ke konferenci, která se má konat dne 04. 02. 1344 NGL v Solární rezidenci na Zemi.

Během příprav na konferenci prodělá Rhodan zvláštní setkání: Naváže s ním kontakt Jádro, kolektivní duše vzniklá splynutím monochromatických mutantů. Jádro vystupuje formou tělesné projekce dívky jménem Fawn Suzuke. Rhodan je varován před Terminační kolonou TRAITOR, která se má brzy objevit v Galaxii. Vzápětí se spojení přeruší. O něco později začíná konference a nejprve jde vše podle plánu. Jsou zastoupeny nejdůležitější národy galaktické westside, objevil se dokonce i Imperátor Bostich I. z Arkonu – se svou novou trůní flotilou. Bluesané se samozřejmě neukázali (s eastside neexistuje prakticky žádné spojení), Haluťané a Akonané rovněž nepřiletěli. První kvůli jejich známé zdrženlivosti, ti druzí pravděpodobně proto, že moc v Modré soustavě převzalo Energetické komando.

Perry Rhodan má zahajovací řeč. Chce dát galaktickým národům společnou vizi a současně možnost drasticky zkrátit dlouhé a náročné cesty mezi jednotlivými hvězdnými soustavami (po hyperšoku jsou vesmírné lety nesmírně nákladné a dost nespolehlivé). Proto má být vybudována transmiterová síť, jenž má jednoho dne spojit všechny obydlené planety Mléčné dráhy. Za zvýšené hyperimpedance tyto plány zdánlivě hraničí se šílenstvím, avšak je naprosto reálné je uskutečnit – ale jenom s technikou, kterou disponují jen a jen Pozemšťané. Na Ferrolu byl nalezen klecový transmiter, bezchybně fungující i po hyperšoku. Obrovská spotřeba energie tohoto zařízení může být plně pokryta jen nově vyvinutým slunečním čerpadlem Malcolma S. Daelliana. Rhodan je připraven poskytnout potřebnou technologii všem galaktickým národům, má ale dvě podmínky: Všechny účastnící se strany mají podepsat mírové smlouvy, kromě toho má být dohodnuto rozdělení hvězdokup, dříve ukrytých do hyperkokonů a nyní opuštěných jejich obyvateli.

Rhodanův návrh narazí na zájem, ale i na odmítnutí. Například Skokani jsou všechno jiné než nadšení, neboť se obávají ohrožení své nesmírné hospodářské moci, kterou nabyli po hyperšoku. Bostich však pozorně naslouchá, neboť transmiterové spojení by mu umožnilo získat kontrolu nad jeho rozpadající se vesmírnou říší. Stovky systémů se již vzdali členství v Impériu a vytvořily svrchované mocenské bloky – a arkonidské loďstvo nemůže být díky vysokému hyperodporu všude včas, aby takovou rebelii zardousilo. Konference je večer přerušena a má pokračovat ráno. V tu chvíli se podruhé objeví projekce Fawn Suzuke. Tentokrát je u Rhodana Mondra Diamondová, a celý rozhovor zapíše. Jádro proklamuje, že začíná válka o negasféru v Hangayi. Kosmokraté jsou vázáni rozsáhlými útoky chaotarchů, přesto je zřejmě pomoc pro Mléčnou dráhu na cestě. Než tato kosmokratická výpomoc dorazí, musí se o sebe Sluneční soustava za každou cenu postarat sama, aby mohla později zasáhnout do střetu. Terminační kolona TRAITOR, obrovské loďstvo, podobající se Nekonečné Armadě, se již dalo do pohybu, aby pro chaotarchy dobylo vznikající negasféru. Bašta TRAITORU se nalézá docela blízko Sluneční soustavy. Než projekce Fawn Suzuke konečně zmizí, vyzradí Jádro ještě, že lidstvo varovalo z pověření ID. Superinteligence má vážné problémy a nemůže lidstvo ochránit. Není schopna zasáhnout ani kolem Hangaye.

Konference pokračuje další den. Rhodan však nepředvídá, že nepřítel je již v bezprostřední blízkosti. Z tvrze Kolony TRAICOON 0098, umístěné na prahu Sluneční soustavy a ukryté v ochraně Temnopole (a tedy neviditelné pro všechny lokalizační systémy Pozemšťanů), byli na Zem vysláni assasinové Chaosu. Tlupa těchto assasinů přichází s nezaměřitelnými Temnokapslemi k Solární rezidenci a kryta deflektory do ní vnikne. Tlupa přináší suprapulzní impondéry a s jejich pomocí zneškodní všechny aktivní přístroje v rezidenci. Následně zlikviduje bezpečností síly a napadne neozbrojené účastníky konference. První obětí je Maurenzi Curtiz, První Pozemšťan. Bostich a Roi Danton jsou těžce zraněni, umírají stovky delegátů. Teprve když Gucky rozdělí zbraně a bojové obleky, můžou se Pozemšťané do neviditelných útočníků náležitě pustit. Rhodan dopraví Bosticha do bezpečí. Společně nalákají jednoho z cizinců do pasti. K všeobecnému překvapení jde o dvaceticentimetrovou verzi Haluťana! Tato bytost má jinak všechny schopnosti, které lidé znají u obrů z Halutu (nebo jejich předků – Bestií). Jsou to nemilosrdní a agresivní bojovníci, kteří mohou svému tělu dodat pevnost molekulárně zahuštěné oceli a disponují dvěma mozky.

Mezitím zareagují bezpečnostní síly mimo Solární rezidenci, navíc spěchá na pomoc vesmírný kolos trůní flotily. Přeživší Mikrobestie musí prchnout. Navzdory všem informacím, které o Pozemšťanech získali od svých špionů, nepočítali s tak mocným odporem a především nečekali zásah parapsychicky nadané bytosti. Jejich velitel, Zon Facter, jenž padl do Rhodanovy a Bostichovy pasti, ale těžce zraněný z ní dokázal uniknout, se vleče k poslední Temnokapsli. Nezpozoruje, že ho sledují tři Siganci. Tento malinký lid opět sídlí na své domovské planetě Size a vyslal svou delegaci na konference. Nyní se ministerský předseda Demetrius Luke (exspecialista USO), ministr Ashlon Fogel a asistentka Dani Queenzová propašují do Temnokapsle Zona Factera, s níž se vrací do tvrze Kolony.

Perry Rhodan prohlásí, že nastal případ Lámání chleba – útoku Mocností Chaosu. Projekt výstavby celogalaktické transmiterové sítě musí být prozatím uložen k ledu. Ačkoli byly zabity téměř dvě třetiny z 2400 účastníků konference, nedosáhly Mikrobestie svého hlavního cíle a neoslabily snahu Pozemšťanů sjednotit Galaxii. Bostich je opět v pořádku, Roi Danton sice ztratil levou nohu, ale ta mu díky čipu buněčné aktivace časem doroste. Na poslední schůzi předvede Rhodan poslancům Mondřin zápis rozmluvy s Jádrem. Teď všichni v eastside Mléčné dráhy vědí, s kým budou muset bojovat. Rhodan vydá rozkaz, aby lodě lidstva pátraly po Terminační koloně, současně chce nasadit novou flotilu TERRANOVA. Neboť jedno je jisté : Přichází válka..!

Obrázek
Naposledy upravil(a) Tyric dne 23. září 2005, 12:34:28, celkem upraveno 1 x.
Baf!
Uživatelský avatar
Tyric
Moderátor
Moderátor
Příspěvky: 322
Registrován: 15. září 2004, 17:13:32
Oblíbená postava: Atlan da Gonozal
Oblíbená loď: SOL
Oblíbený díl: 850 - BARDIOC
Členství v klubu: Yes
Bydliště: Terra
Kontaktovat uživatele:

Obrázek

2301) Hubert Haensel: V PEVNOSTI KOLONY
(Tři proti Chaosu – jsou pronásledováni v TRAICOONU 0098)

- cyklus: TERRANOVA (2300-2399)
- rok: 1344 NGL
- datum vydání: 23.září 2005
- obálka: Dirk Schulz

1) Hlavní osoby románu:

Demetrius Luke – Rezident ze Sigy prokáže odvahu, rozhodnost a ochotu nést riziko.
Dani Queenzová – Siganka si zachová chladnou hlavu.
Ashlon Fogel – Ministr je vystaven zákeřnostem techniky.
Zon Facter – Mikrobestie musí bojovat až do hořkého konce.
Duální kapitán – Velitel sil Chaosu se prokáže jako neúprosný nepřítel.

2) Obsah:

Na Zemi a mnoha planetách Mléčné dráhy, osídlených lidmi, právě začíná rok 1344 Nového galaktického letopočtu – to odpovídá roku 4931 starého křesťanského letopočtu. Od změny kosmické hyperkonstanty uplynulo už 13 let. Situace v Galaxii se dalekosáhle stabilizovala: Kosmický obchod vzkvétá, dochází k mnoha pokrokům v oblasti techniky. Zdá se, že nastávají klidné časy.
Perry Rhodan svolá představitele všech galaktických národů ke konferenci na Zemi, aniž by tušil, že již začala válka. Zasedání je přepadeno zákeřnými vrahy a mezi delegáty dojde ke strašlivému masakru. Jen Rhodan a několik dalších účastníků konference unikne atentátníkům, vyslaným Mocnostmi Chaosu. Tým smělých Siganců pronásleduje jednoho z assasinů – a krátce nato jsou malí potomci lidí ve smrtelném nebezpečí: operují totiž v PEVNOSTI KOLONY...


Perry Rhodan je stále ještě pod tlakem katastrofálních událostí kolem konference národů v Terranii. Nehledí nyní na budoucnost lidstva příliš optimisticky, nenechá se však zlomit. Nastal případ Lámání chleba a Mocnosti Chaosu zaútočily proti Zemi. Přišli mnohem dříve, než kdokoli očekával – Sluneční soustava ještě není na střet s Chaosem ani zdaleka připravena. Spolu s Malcolmem S. Daellianem se Rhodan odebere na Měsíc. Ve Zwiebově kráteru je tam RICHARD BURTON přestavován tak, aby v dohledné době absolvoval nebezpečnou expedici k negasféře v Hangayi. Navíc se zde buduje nová flotila TERRANOVA. Částí tohoto vysoce utajovaného loďstva jsou tendry LORETTA, šestikilometrový diskovití obři podobní tendrům DINO, spojení s plavidlem třídy OBJEVITEL coby řídící jednotkou. Toto jsou události v Sluneční soustavě.

Na okraji systému jsou tři černí pasažéři – Demetrius Luke, Dani Queenzová a Ashlon Fogel v Temnokapsli Zona Factera na cestě k TRAICOONU 0098, kolonové pevnosti, náležející k Terminační koloně TRAITOR. Pevnost je pod kontrolou Duálního kapitána a Zon Facter má ze svého nadřízeného strach – to je emoce, kterou Mikrobestie za normálních okolností vůbec neznají. Bojí se, protože jeho oddíl částečně selhal a to se za celou dobu existence assasinů Chaosu ještě nikdy nepřihodilo. Facter se navíc obává reakce svého zástupce. Val Rabozo jistě využije této příležitosti, aby se stal vrchním velitelem všech Mikrobestií v pevnosti.

Temnokapsle přistane a třem Sigancům se ji podaří nepozorovaně opustit. Po prvních průzkumech gigantické stanice zjistí, že se nachází jen několik světelných měsíců od Sluneční soustavy a že tvrz není ještě zcela dokončena. Siganci pokračují v prohledávání pevnosti nejdříve zcela nepovšimnuti. Narazí přitom na bytosti mnoha národů, plnící různorodé, ale přesně definované úkoly. Na základně Chaosu panuje přísný pořádek. Tři Siganci vyzvědí, že stanice je asi 16 km dlouhá, 11 km široká a 9 km vysoká a skládá se z ricodinové vrstvené hmoty. TRAICOON 0098 je prozatím jedno velké staveniště, na němž panuje obrovský provoz. Yong-Dreqové jsou dělníci, jsou vedeni ptákům podobnými Gančkareny. Tři Siganci poslouchají radiokomunikační přenosy ve stanici a narazí přitom na výraz „Fraktálový zvon“, s nímž si však nic nepočnou. Později se setkají s Mor'Daery, strážním vojskem pevnosti. Následně jsou odhaleni, ale podaří se jim uprchnout.

Zon Facter má zcela jiné problémy. Trpí příšernými bolestmi hlavy a ke všemu ho ještě zavolají k Duálnímu kapitánovi. Mikrobestie podá hlášení a čeká na reakci velitele. V očích Duálního kapitána assasin zcela selhal. Potrestá ho pomocí svého paradaru, který mu umožňuje způsobit jiným bytostem neskutečnou trýzeň. Ale po chvíli paramučení ukončí, nechce totiž Mikrobestii zabít.

Zon Facter je následně napaden svými druhy a v potyčce ztratí vědomí. Toho využije Val Rabozo a stane se novým náčelníkem Mikrobestií z TRAICOONU 0089. Facter může být vlastně rád, že vůbec přežil.

Když se Zon Facter opět probudí, leží ve svém příbytku a stále ho sužují bolesti hlavy. Pak se v něm vynoří dávno ztracené vzpomínky na původ jeho lidu. Každá z Mikrobestií, vytvořených „ve zkumavce“, byla vybavena Spárem laboratoře, čipem vsazeným do mozku, který z nich udělal věrné a loajální poddané Terminační kolony. Facterův Spár byl však zničen díky traumatu, utrpěnému během bojů v Solární rezidenci. Facter přežil a přestál i druhé slyšení u Duálního kapitána, takže nyní je volný a jeho mysl je osvobozena. Mikrobestie si okamžitě vyvine nenávist proti svému dosavadnímu utlačovateli.

Zpět ve svém příbytku zpozoruje malou zelenou postavu, která se mihne u okna. Facter to nejdřív považuje za halucinaci, potom však opět spatří Sigance a vzpomene si, o koho jde. Pomůže jim však proniknout do útrob TRAICOONU 0098?

Obrázek
Naposledy upravil(a) Tyric dne 27. říjen 2005, 10:34:51, celkem upraveno 1 x.
Baf!
Uživatelský avatar
Tyric
Moderátor
Moderátor
Příspěvky: 322
Registrován: 15. září 2004, 17:13:32
Oblíbená postava: Atlan da Gonozal
Oblíbená loď: SOL
Oblíbený díl: 850 - BARDIOC
Členství v klubu: Yes
Bydliště: Terra
Kontaktovat uživatele:

Obrázek

2302) Hubert Haensel: MIKROBESTIE
(Je assasinem Chaosu - a probouzí se v něm vlastní vůle)

- cyklus: TERRANOVA (2300-2399)
- rok: 1344 NGL
- datum vydání: 30.září 2005
- obálka: Dirk Schulz

1) Hlavní osoby románu:

Demetrius Luke – Siganský resident se nechá strhnout ke spontánnímu polibku.
Dani Queenzová – Mladá žena se poddá svým pocitům.
Ashlon Fogel – Ministr se přenese přes svůj strach.
Zon Facter – Mikrobestie se vydá na lov.
Zerberoff – Duální kapitán dostane strašidelnou návštěvu.

2) Obsah:

Na Zemi a mnoha planetách Mléčné dráhy, osídlených lidmi, právě začíná rok 1344 Nového galaktického letopočtu – to odpovídá roku 4931 starého křesťanského letopočtu. Od změny kosmické hyperkonstanty uplynulo už 13 let. Situace v Galaxii se dalekosáhle stabilizovala: Kosmický obchod vzkvétá, dochází k mnoha pokrokům v oblasti techniky. Zdá se, že nastávají klidné časy.
Perry Rhodan svolá představitele všech galaktických národů ke konferenci na Zemi, aniž by tušil, že již začala válka. Zasedání je přepadeno zákeřnými vrahy a mezi delegáty dojde ke strašlivému masakru. Jen Rhodan a několik dalších účastníků konference unikne atentátníkům, vyslaným Mocnostmi Chaosu. Tým smělých Siganců pronásleduje jednoho z assasinů a pronikne do takzvané pevnosti Kolony. Tam dojde k setkání – Siganci potkávají MIKROBESTII...Spár v mozku Zona Factera je pryč, Mikrobestie je volná a chce se mstít na Duálním kapitánovi a Terminační koloně TRAITOR. Tyto cíle však nejsou dosažitelné v krátkém čase, pročež assasin zahájí pátrání po skupině Siganců, které zahlédl u okna své kabiny.

Tři Siganci nemají o událostech okolo Zona Factera ani potuchy. Hledají možnost, jak o poloze a významu tvrze informovat Zemi. Zatímco Ashlon Fogel v úkrytu zpracovává doposud ukořistěné údaje, odeberou se Demetrius Luke a Dani Queenzová do hangáru, aby tam prozkoumali jednu z Temnokapslí. Avšak do plavidla se jim nepodaří proniknout. Ve slabé chvilce se pak oba Siganci poddají svým pocitům a začnou se vášnivě líbat. Při tom je zpozoruje Fogel, který nevydržel v úkrytu a vydal se za nimi. Dotčený ministr dělá jako by se nic nestalo, přestože i on k mladé ženě něco cítí. Trojice se znovu snaží otevřít kapsli, ale bezvýsledně.

Zon Facter nalezne tři Sigance v hangáru a pozoruje je z ochrany temnopole. Jak se zdá, nikdo kromě něj nepřišel na možnost, že cizí vetřelci používají deflektorový štít.

Náhle vstoupí do hangáru velké množství Mor'Daerů. Siganci si zprvu myslí, že byli odhaleni, pak však do hangáru vejde i Duální kapitán a vlétne tam oblak temnoty, který ho obklopí. Mor'Daerové neustále opakují slova: „Temný vyšetřovatel!“. Duální kapitán se začne zmenšovat, až nakonec zcela zmizí. Podle Luka se přitom nejedná o optický efekt; zdá se, že kapitán zmizel v nějakém mikrokosmu.

Po uplynutí jedné hodiny se Duální kapitán vrátí zpět a Temný vyšetřovatel zmizí ve vesmíru. Siganci vidí, že si s sebou velitel tvrze přinesl paměťový krystal. Následují kapitána a jeho armádu Mor'Daerů do nitra tvrze. Zon Facter zůstane pozadu, chce si na Sigance počíhat při jejich návratu. Třeba se jim podaří Zerberoffa, jako se Duální kapitán jmenuje, odstranit, čímž by zjednodušili jím naplánovanou pomstu.

Cestou nasadí kapitán svou trýznící paraschopnost proti několika Gančkarenům, s nimiž je zdánlivě nespokojen. Po příchodu do zasedací místnosti se věnuje shlédnutí informací z paměťového zařízení. Jedná se o rozsáhlá data o Mléčné dráze. 58 míst je přitom zvlášť výrazně označeno – jde o polohy dalších tvrzí Terminační kolony, stojících u Arkonu, Halutu, Gatasu a dalších důležitých světů. Potom se holomapa začne rozšiřovat a dělit na menší kousky, až nakonec vyplní celou místnost. Siganci jsou lapeni uvnitř projekce a záření z obleku Dani Queenzová vyvolá poplach.

Siganci jsou nyní odhaleni. Aby zajistil svým společníkům čas na útěk, odhodlá se Ashlon Fogel k zoufalému činu a přiláká na sebe pozornost pronásledovatelů. Fogel zemře po zásahu paprskometem. Po dvacetihodinovém útěku se dva zbývající Siganci proplíží do svého úkrytu. Tam je již očekává Zon Facter. Mikrobestie si s oběma lidmi promluví a z trojice se rychle stanou spojenci. Facter chce na Zemi, aby si mohl promluvit s Perrym Rhodanem. Proto hodlá ukrást jednu z Temnokapslí.

Na Zemi hlásí Bully svému nejstaršímu příteli, že je pohřešována BRIXBIE, křižník třída DIANA. Loď se naposledy ohlásila z pozice pouze osmi světelných týdnů!

Obrázek[/b]
Naposledy upravil(a) Tyric dne 27. říjen 2005, 10:35:11, celkem upraveno 1 x.
Baf!
Uživatelský avatar
Tyric
Moderátor
Moderátor
Příspěvky: 322
Registrován: 15. září 2004, 17:13:32
Oblíbená postava: Atlan da Gonozal
Oblíbená loď: SOL
Oblíbený díl: 850 - BARDIOC
Členství v klubu: Yes
Bydliště: Terra
Kontaktovat uživatele:

Obrázek

2303) Arndt Ellmer: DUÁLNÍ KAPITÁN
(Útok na tvrz Kolony – assasin má plán)

- cyklus: TERRANOVA (2300-2399)
- rok: 1344 NGL
- datum vydání: 7. října 2005
- obálka: Dirk Schulz

1) Hlavní osoby románu:

Perry Rhodan – Pozemský Rezident nechá prohledat Sluneční soustavu.
Francis Bob Heimann – Velitel lodi TYLL LEYDEN učiní hrozný objev.
Zon Facter – Mikrobestie zběhne k nepříteli.
Demetrius Luke – Siganec se znovu vydává do smrtelného nebezpečí.
Zerberoff – Duální kapitán koordinuje obranné prostředky tvrze.

2) Obsah:

Na Zemi a mnoha planetách Mléčné dráhy, osídlených lidmi, právě začíná rok 1344 Nového galaktického letopočtu – to odpovídá roku 4931 starého křesťanského letopočtu. Od změny kosmické hyperkonstanty uplynulo už 13 let. Situace v Galaxii se dalekosáhle stabilizovala: Kosmický obchod vzkvétá, dochází k mnoha pokrokům v oblasti techniky. Zdá se, že nastávají klidné časy.
Perry Rhodan svolá představitele všech galaktických národů ke konferenci na Zemi, aniž by tušil, že již začala nová válka. Za vším stojí chaotarchové, kteří touží získat vznikající negasféru v Hangayi. Zasedání je přepadeno zákeřnými assasiny a mezi delegáty dojde ke strašlivému masakru. Vrazi náleží k Terminační koloně TRAITOR, válečnému červu Chaosu, který míří do Lokální skupiny. Jen Rhodan a několik dalších účastníků konference unikne Bestiím se podobajícím atentátníkům. Lidé brzy zjistí, že nedaleko sluneční soustavy byla vybudována tvrz Terminační kolony. Té nevelí nikdo jiný, než DUÁLNÍ KAPITÁN...Díky nešťastné náhodě se Pozemšťané dozvědí o přesné pozici tvrze Terminační kolony TRAICOON 0098. Jedno z tamějších děl totiž zničí pozemský křižník BRIXBIE, který se k pevnosti přiblížil až na kritickou vzdálenost. Na místě objeví OBJEVITEL FRIDTJOF NANSEN, který má zjistit, co se BRIXBIE přihodilo, avšak i tato loď je okamžitě zničena. Pozemšťané zjišťují, že nepřítel disponuje zbraní, před níž neobstojí žádný ze známých ochranných štítů: Umocňovač (vrhač) potenciálu. Toto dělo má dosah 5,3 milionů kilometrů – jenom zbraně PRAETORIE dokáží zasahovat cíle ve větší vzdálenosti – a v oblasti o maximálním průměru 25 kilometrů způsobuje přesycení veškeré hmoty. Vzniká gravitační pole o síle neutronové hvězdy, takže během zlomku vteřiny působí na cíl asi 120 miliard gravů. 1800 metrů měřící FRITJOF NANSEN je touto zbraní komprimován do devadesátimetrové koule superhusté hmoty. Tento efekt je pouze dočasný; po určitém čase se stlačená látka roztáhne do původní podoby. U kosmické lodi je tento jev totožný s mocným výbuchem.

Všechny pozemské lodi ve Sluneční soustavě se přesunou k odhalené tvrzi. Použitím tisíců sond se podaří proniknout do temnopole, kulovité sféry o průměru pět set kilometrů, která jinak maří veškeré zaměřovaní. Na místě je i Perry Rhodan – chce být u toto, až budou k dispozici první údaje o TRAICOONU 0098. Vzápětí se ohlásí Siganci, kteří společně se Zonem Facterem nepozorovaně unikli z pevnosti. Rhodan vede rozhovor se svobodnou Mikrobestií a mimo jiné zjistí, že má být Mléční dráha změněna ve zdrojovou galaxii Terminační kolony. Kolona sama má za úkol urychlit vznik negasféry v Hangayi. Zon Facter doporučí okamžitý útok na pevnost, neboť ta je zranitelná pouze dokud nebude zcela dokončena.

Rhodan nemá žádnou jinou možnost a vydá rozkaz k útoku. Salva PRAETORIE postačí k tomu, aby se zhroutilo temnopole. Vzápětí se aktivuje druhý obranný systém tvrze: Fraktálový zvon. Tento energetický štít má podobu sítě o průměru 50 kilometrů a skládá se ze strukturálních linií. Toto pole pohltí jakoukoli dopadající energii. Vyjde najevo, že fraktálový zvon pracuje ve spektrální oblasti vysokých hyperenergií – díky tomu má podobnou strukturu jako individuálně posílené štíty Antiů.

Další útok má smysl pouze tehdy, bude-li zničen jediný toho času pracující projektor fraktálového zvonu. Tento úkol na sebe chce vzít Zon Facter. Doprovázen Demetriem Lukem a Dani Queenzovou se na palubě Temnokapsle vrací do pevnosti. Jde mu o naplnění pomsty na Duálním kapitánovi. Chce ho tedy zabít, zatímco Siganci nesou ke generátoru štítu fúzní nálož. Po návratu do Temnokapsle marně čekají na Facterův návrat, ale Mikrobestie je už v tu dobu po smrti. Kapitán rozpoznal jeho úmysly a zahubil do pomocí svého trýznivého paradaru. Sigancům se v poslední chvíli podaří odstartovat s Temnokapslí, ale po příletu k pozemské flotile musí zvláštní plavidlo opustit, neboť je zničeno autodestrukčním impulsem z tvrze. Vzápětí vybuchne nastražená bomba a nepřemožitelný fraktálový zvon zanikne. Pozemské jednotky zaútočí. Ztráty jsou sice vysoké, protože byly sestaveny další vrhače potenciálu, ale TRAICOON 0098 je zničen. Duálnímu kapitánovi se však podaří uniknout.

Siganci při své akci v pevnosti nasbírali nové údaje. Z těchto informací nevyplyne nic dobrého: V druhé vlně má být v Mléčné dráze vybudováno dva tisíce dalších tvrzí Terminační kolony! Kromě toho se brzy vynoří Eskadra Chaosu, jejíž základnou měla být pevnost TRAICOON 0098. Malcolm S. Daellian zjistí, že jednotlivé tvrze lze spojit do mocné struktury. Z více než 2000 pevností by tak vznikl útvar v podobě dvojité šroubovice, 20 000 kilometrů dlouhý…

Obrázek[/b]
Naposledy upravil(a) Tyric dne 27. říjen 2005, 10:35:27, celkem upraveno 1 x.
Baf!
Uživatelský avatar
Tyric
Moderátor
Moderátor
Příspěvky: 322
Registrován: 15. září 2004, 17:13:32
Oblíbená postava: Atlan da Gonozal
Oblíbená loď: SOL
Oblíbený díl: 850 - BARDIOC
Členství v klubu: Yes
Bydliště: Terra
Kontaktovat uživatele:

Obrázek

2304) Michael Marcus Thurner: STÍN NAD ATLAN VILLAGE
(Je to pozemský mladík – a vzbudí pozornost cizince)

- cyklus: TERRANOVA (2300-2399)
- rok: 1344 NGL
- datum vydání: 14. října 2005
- obálka: Oliver Scholl

1) Hlavní osoby románu:

Marc London – Mladý Pozemšťan se zamiluje.
Zerberoff – Dvě hlavy Duálního kapitána nemají vždy stejný názor.
Malcolm S. Daellian – Ministr bojuje na několika frontách.
Perry Rhodan – Pozemský Rezident absolvuje krátkou návštěvu nedaleké soustavy.
Rudnor – Daellianův nepříjemný spolupracovník.

2) Obsah:

Na Zemi a mnoha planetách Mléčné dráhy, osídlených lidmi, právě začíná rok 1344 Nového galaktického letopočtu – to odpovídá roku 4931 starého křesťanského letopočtu. Od změny kosmické hyperkonstanty uplynulo už 13 let. Situace v Galaxii se dalekosáhle stabilizovala: Kosmický obchod vzkvétá a dochází k mnoha pokrokům v oblasti techniky.
Avšak začíná nová válka, neboť do Mléčné dráhy vpadl předvoj Terminační kolony TRAITOR, náležející k Mocnostem Chaosu. V srdci Ligy svobodných Pozemšťanů dochází ke strašlivému krveprolití. Odpovědnými za tento masakr jsou assasinové Chaosu. Atentátníkům unikne jen hrstka delegátů, mezi nimi i Perry Rhodan. Díky odvaze tří Siganců a zrady jednoho z assasinů se podaří objevit tvrz kolony TRAICOON 0098, vybudovanou v bezprostřední blízkosti Sluneční soustavy, a nakonec ji i zničit. Nikdo nepředpokládá, že by výbuchu pevnosti unikl její velitel – a tak se nepozorovaně vynoří STÍN NAD ATLAN VILLAGE...Duální kapitán Zerberoff unikl zničení své tvrze a s Temnokapslí uprchl na Zemi. Aby ospravedlnil své selhání před kontrolním výborem Terminační kolony, chce dokázat, že ho Temný vyšetřovatel nedostatečně informoval o poměrech v Mléčné dráze. V Terranii skutečně zaslechne dva pojmy, které jsou mu zcela cizí: projekt BACKDOOR a flotila TERRANOVA. Sice to nemá spojitost se zničením pevnosti, ale Zerberoff v celé věci pátrá dále – nejspíš proto, že jeho gančkarenská polovina jménem Aroff pociťuje vůči lidstvu zvláštní fascinaci, zatímco Zerbone (půle Mor'Daera) by ho nejraději okamžitě zničila. Během svých průzkumů naváže Duální kapitán nevysvětlitelné myšlenkové spojení se zřejmě psionicky nadaným Pozemšťanem. Zerberoff se rozhodne tohoto člověka ovládnout.

Zerberoffova přítomnost nezůstane pro Pozemšťany tajemstvím. Výzkumnému týmu Malcolma S. Daelliana se podaří identifikovat typické energetické emise temnopole. Tak se Daellian dostane Zerberoffovi na stopu, avšak nemůže ho dokonale lokalizovat, neboť měření lze provádět jen na krátkou vzdálenost a je nepřesné. Daellian kromě toho ve spolupráci s USO vynalezne novou zaměřovací aparaturu, vycházející z takzvané ultražirafy. Nové zařízení dostane jména Kantorův sextant, neboť původní myšlenka pochází od zesnulého Mylese Kantora. Sextant je výrazně dokonalejší než ultražirafa, má širší frekvenční rozsah, delší dosah – a je především daleko kompaktnější než masivní starý přístroj.

Dne 20. 02. 1344 NGL je dokončen projekt BACKDOOR: Transmiterová cesta mezi Merkurem a Maldonaldem, první planetou soustavy Vega. Transmiterová stanice BACKDOOR na Merkuru má gigantické rozměry. Její průměr činí 90 kilometrů, osm 1,5 kilometrů širokých nárazových štítových polí se stará o přesun mohutných kontejnerů. Potřebnou energii získává sluneční čerpadlo, které bylo dříve součástí soustavy ASP. Perry Rhodan se osobně zúčastní prvního experimentálního skoku do systému Vega.

Mezitím Zerberoff nalezne Pozemšťana, s nímž už několikrát navázal krátké telepatické spojení. Hledaným je Marc London, devatenáctiletý student kosmopsychologie, který ani náhodou netuší, že disponuje psionickou schopností. A přitom právě tomuto daru nejspíše vděčí za to, že se mu zjevuje Fawn Suzuke (nebo spíše tělesná projekce mladé, v Jádru pobývající ženy). Londýn ji považuje za zcela normální dívku a zamiloval se do ní. Dříve než může Daellian stanovit pozici Duálního kapitána, vetřelec unese Londona a uprchne z dosahu zaměřovačů.

Obrázek
Naposledy upravil(a) Tyric dne 27. říjen 2005, 19:56:48, celkem upraveno 2 x.
Baf!
Uživatelský avatar
Tyric
Moderátor
Moderátor
Příspěvky: 322
Registrován: 15. září 2004, 17:13:32
Oblíbená postava: Atlan da Gonozal
Oblíbená loď: SOL
Oblíbený díl: 850 - BARDIOC
Členství v klubu: Yes
Bydliště: Terra
Kontaktovat uživatele:

Obrázek

2305) Michael Marcus Thurner: HON NA TEMNOKAPSLI
(V moci Duálního kapitána – dva Pozemšťané bojují o přežití)

- cyklus: TERRANOVA (2300-2399)
- rok: 1344 NGL
- datum vydání: 21. října 2005
- obálka: Oliver Scholl

1) Hlavní osoby románu:

Zerberoff – Duální kapitán se dozví novinky.
Marc London – Mladý Pozemšťan se nachází v moci neúprosné bytosti.
Malcolm S. Daellian – Ministr se ukáže ze své geniální a nesnesitelné stránky.
Mondra Diamondová – Přítelkyně Perryho Rhodana prokáže své taktické schopnosti.
Ian Grant – Lovec se stává obětí.

2) Obsah:

Na Zemi a mnoha planetách Mléčné dráhy, osídlených lidmi, právě začíná rok 1344 Nového galaktického letopočtu – to odpovídá roku 4931 starého křesťanského letopočtu. Od změny kosmické hyperkonstanty uplynulo už 13 let. Situace v Galaxii se dalekosáhle stabilizovala: Kosmický obchod vzkvétá a dochází k mnoha pokrokům v oblasti techniky.
Avšak začíná nová válka, neboť do Mléčné dráhy vpadl předvoj Terminační kolony TRAITOR, náležející k Mocnostem Chaosu. Po Galaxii jsou rozmístěny tvrze kolony, které mají přivést civilizované planety do područí TRAITORU. Jedna z těchto tvrzí – TRAICOON 0098 – je zničena na okraji Sluneční soustavy, ale její velitel unikne. Duální kapitán zůstane na místě své porážky, nečeká však pouze na posily – snaží se zjistit něco nového o svých nepřátelích. Nalezne parapsychicky nadaného Marca Londona a dostane ho pod svou kontrolu. Mezitím zahájí lidé na Zemi HON NA TEMNOKAPSLI...Zerberoff nepozorovaně opustí Atlan Village a unese mladého Pozemšťana Marca Londona, k němuž ho pojí zvláštní parapsychické pouto. Mimozemskému mutantovi se již podruhé daří zaměřit neobvyklou energii, která se opět projeví v oblasti Merkuru, ale dříve než se přesune do blízkosti první planety, je po všem. Energetický výkyv byl způsoben návratem Perryho Rhodana ze systému Vega. Služebník Terminační kolony se pod ochranou temnopole vrátí na Zemi a na Bohem zapomenutém místě se věnuje studiu uneseného Pozemšťana.

V Terranii mezitím probíhají další šetření. Malcolm S. Daellian si je zcela jist, že osobou, která se nepozorovaně toulá na Teře, je Duální kapitán. Vládci LSP chtějí nebezpečného poskoka Chaosu donutit vyjít z úkrytu.

Na malém ostrově opustí Zerberoff se svým vězněm loď a nasadí proti unesenému svůj trýznivý paradar. Avšak Pozemšťan se prokáže jako psionický reflektor a zrcadlí bolest zpět na Duálního kapitána. Bývalý vládce kolonové tvrze si během psionického šoku rozpomene na svou minulost. Vzpomene si na oba své „otce“ a další podrobnosti, pak se však za velkých bolestí vzpamatuje a zjistí, že London uprchl. Mladý Pozemšťan však neunikne daleko, navíc je po průchodu ledovým potokem podchlazen a na prahu smrti. Protože lékařské zařízení Temnokapsle není uzpůsobeno lidské anatomii, pátrá Duální kapitán kvůli Londonově záchraně po osamělé baště civilizace. Nalezne starou loveckou chatu, vybudovanou uprostřed lesa, a najde tam Iana Granta, bývalého vesmírného vojáka, který po smrti dobrého přítele opustil řady armády a stal se poustevníkem. Grantovi se podaří Marca Londona zachránit, zaplaceno však dostane dávkou endogenní trýzně. Zerberoff, který touží po dalších informacích ze své minulosti, vyšle další silný impulz na Londona. Odražená energie vrátí kapitána do vzpomínek na minulost. Pozná, že byl kdysi vytvořen Anatomy kolony spojením dvou jednotlivců. Jeho otci byli Gančkar Gamauf a Mor'Daer Zirium. Tyto bytosti byly během odporné operace rozděleny a jejich poloviny spojeny dohromady. Vzpomínky na tento úkon byly zablokovány. Zerberoff opět pocítí silnou nenávist proti Anatomům, především proti jednomu jménem Tomf, hlavě celého projektu.

Když Zerberoff procitne, jsou oba Pozemšťané znovu na útěku. Londona kapitán chytí, ale Grantovi se podaří zmizet, protože v Temnokapsli přijme Zerberoff důležitou zprávu. Na Měsíci mají být údajně testovány zbraně proti fraktálovému zvonu.

S Londonem na palubě letí Duální kapitán k výzkumnému centru Coreos a tím do pasti LSP. Je zajat poutacími poli. Během rádiového jednání s Mondrou Diamondovou si však přisluhovač Chaosu vydíráním zajistí propuštění, výměnou za svého vězně.

Tak se Duálnímu kapitánovi podaří vyklouznout ze spárů Pozemšťanů. Marc London je zatím Mondrou a Bré Tsingou připraven na to, že jeho další život už nebude tak snadný, jako dřív.

Obrázek
Baf!
Uživatelský avatar
Tyric
Moderátor
Moderátor
Příspěvky: 322
Registrován: 15. září 2004, 17:13:32
Oblíbená postava: Atlan da Gonozal
Oblíbená loď: SOL
Oblíbený díl: 850 - BARDIOC
Členství v klubu: Yes
Bydliště: Terra
Kontaktovat uživatele:

Obrázek

2306) Horst Hoffmann: BURZA KRYSTALŮ
(Tajuplný Česač – jeho vojsko vládne vesmírné plošině)

- cyklus: TERRANOVA (2300-2399)
- rok: 1344 NGL
- datum vydání: 28. října 2005
- obálka: Oliver Scholl

1) Hlavní osoby románu:

Česač – Pán LE – Nádherný ztrácí kontrolu.
Quergelqoonilaxyolqoor – Willy pozoruje a je pozorován.
Thomasz Emanuel – Muž boží stojí proti satanovi.
Solomon G. Gill – Agent SPL nevěří svým očím a uším.
Inez Hatcher – Agentka SPL se strachuje o svěřené hyperkrystaly.

2) Obsah:

Na Zemi a mnoha planetách Mléčné dráhy, osídlených lidmi, právě začíná rok 1344 Nového galaktického letopočtu – to odpovídá roku 4931 starého křesťanského letopočtu. Od změny kosmické hyperkonstanty uplynulo už 13 let. Situace v Galaxii se dalekosáhle stabilizovala: Kosmický obchod vzkvétá a dochází k mnoha pokrokům v oblasti techniky.
Avšak začíná nová válka, neboť do Mléčné dráhy vpadl předvoj Terminační kolony TRAITOR, náležející k Mocnostem Chaosu. Po Galaxii jsou rozmístěny tvrze kolony, které mají přivést civilizované planety do područí TRAITORU. Jedna z těchto tvrzí – TRAICOON 0098 – je zničena na okraji Sluneční soustavy, ale její velitel unikne. Nikdo v Galaxii ještě netuší, jak výbušná situace vlastně je, a tak se mnohý z nich věnuje běžným záležitostem. Dokonce i na obchodním světě Lepso, které je význačným překladištěm Mléčné dráhy – BURZOU KRYSTALŮ...Dne 25. února 1344 NGL zvětří skokanský patriarcha Jorgas Etoto megaobchod. Jeden Arkonidan chce od galaktických obchodníků zakoupit 30 kilogramů khalumvattu. Tržní cena za toto zboží činí po zvýšení hyperimpedance 24 miliard galaxů. Avšak uskutečnění obchodu mezi Skokany a Arkonidanem, kterého doprovázejí dva osobní strážci, stojí v cestě velký problém. Kupující by rád vidět další zkušební vzorek, který však Etoto nemá, neboť je podvodník. Tváří v tvář blízkého zisku vyšle patriarcha své syny, aby z jeho nové lodi přivezli další falešný zkušební vzorek, ačkoli na LE – nádherný, krystalové burze, jsou podvody s krystaly přísně trestány a tajemný Česač, vládce kosmické stanice na oběžné dráze Lepsa, je velice tvrdý obchodník. K Etotově smůle je Arkonidan expert na krystaly a když obchodníkův bluf vyjde najevo, odhalí se bodyguardi jako Kralaseni. Díky zákroku burzovní gardy jsou všichni účastníci obchodu zadrženi. V krátkém procesu, v němž Česač Skokanovi pouze přečte rozsudek, je patriarcha odsouzen k doživotnímu zákazu obchodování na stanici LE – nádherný. To je velice tvrdý trest, avšak právě tímto způsobem se burza prodrala na špici hyperkrystalového obchodu. Skokani jsou šílení vztekem. Avšak než se svou lodí zmizí v lineárním prostoru, dostanou možnost odprodat prakticky bezcenné howalgonium, jehož mají na palubě 1,6 tuny, dvojici pozemských obchodníků: Salomonu G. Gillovi a Inez Hatcherové. Oba skrytě pracující agenti SPL skupují z pověření LSP velké množství howalgonia. Tento dříve nejcennější hyperkrystal má nyní hodnotu dva galaxy za gram, ale LSP vyvinula nové metody jeho zpracování, prozatím přísně utajované.

D. Manning Ostro je nájemný vrah, jeden z nejlepších, a na LE – nádherný dlí kvůli Amandě van Veerové, bohaté stárnoucí Pozemšťance, kterou má zavraždit, aby její peníze připadli sedmi dědicům a osmi věřitelům. Oběť je kromě jiného vášnivá hráčka, která dříve hrála na BÁZI a nyní chce poznat LE – nádherný. Ostro své peníze nehromadí, utrácí je za neuročipy, které mu umožňují pronikat do počítačových sítí. Za pomoci těchto čipů hodlá jednoho dne uskutečnit svou poslední akci a zajistit se na zbytek života.

Zatím agenti SPL zpozorují, že je v jejich howalgoniovém skladu nainstalována štěnice. To je pro ně podnět, aby se spojili s Česačem, neboť tuší problémy pro LE – nádherný. V ochraně deflektorových polí proniknou do kancelářského traktu stanice, avšak Česač je již očekává. Není to nikdo jiný než Roi Danton, plukovník Nového USO, od roku 1337 NGL vystupující v roli Česače. Burza patří organizaci Taxit, která LE – nádherný odkoupila od soukromé obchodní společnosti. Také Dantonovi je jasné, že se něco chystá a odešle svou gardu do místností pozemských agentů. Avšak štěnice je jen bluf, šest vyděračů chce touto akcí odlákat pozornost a získat přístup k legendárnímu burzovnímu pokladu. Vyhrožují zničením stanice, pokud jim poklad nebude předán.

Plophosan Ostro zavraždí určenou osobu a zvětří opravdu velké peníze. Pronikne do počítačové sítě LE – nádherný. Zatímco nechají Danton a agenti SPL tiše uplynout třídenní ultimátum, návštěvníci LE – nádherný jsou evakuováni. Jen Danton ví, že burzovní poklad neexistuje, všechen khalumvatt je padělaný, ale o tom nemají vyděrači ani potuchy. Po poslední výzvě se šest strůjců vydírání vyhodí do vzduchu, ale díky silným HD štítům se udá jen málo a nebezpečí je zdánlivě zažehnáno. Nyní se ozve Ostro, který má všechny trumfy, neboť kontroluje centrální staniční počítač. Na poslední chvíli napadne agenta Gilla, aby přetížil vrahovy neuročipy a tak ho zlikviduje.

Dne 01. března 1344 NGL se ukáží tři 300 metrové nákladní koráby LSP a transportují na Zemi, pod ochranou plavidla HERNADO DE SOTO, 8,7 tun howalgonia, jež zakoupili oba obchodní agenti.

Obrázek
Naposledy upravil(a) Tyric dne 2. prosinec 2005, 13:02:47, celkem upraveno 2 x.
Baf!
Uživatelský avatar
Tyric
Moderátor
Moderátor
Příspěvky: 322
Registrován: 15. září 2004, 17:13:32
Oblíbená postava: Atlan da Gonozal
Oblíbená loď: SOL
Oblíbený díl: 850 - BARDIOC
Členství v klubu: Yes
Bydliště: Terra
Kontaktovat uživatele:

Obrázek

2307) Arndt Ellmer: PSIONICKÝ KORESPONDER
(Nastupuje eskadra Chaosu – a Gucky loví měsíční sabotéry)

- cyklus: TERRANOVA (2300-2399)
- rok: 1344 NGL
- datum vydání: 4. listopadu 2005
- obálka: Oliver Scholl

1) Hlavní osoby románu:

Gucky – Myšob jde do dvojího nasazení.
Marc London – Devatenáctiletý Pozemšťan se ocitá pod neustálý dohledem.
Noviel Residor – Pozemský šéf tajné služby se stará o problémy na Měsíci.
Turb Cartheon – Specialista na ochranné štíty skončí se svou prací.
Bré Tsinga – Kosmopsycholožka je s rozumem v koncích.

2) Obsah:

Na Zemi a mnoha planetách Mléčné dráhy, osídlených lidmi, právě začíná rok 1344 Nového galaktického letopočtu – to odpovídá roku 4931 starého křesťanského letopočtu. Od změny kosmické hyperkonstanty uplynulo už 13 let. Zdálo se, že nastává epocha míru a technického rozvoje, ale tato naděje byla nečekaně zničena.
Do Mléčné dráhy totiž vpadl předvoj Terminační kolony TRAITOR.. Kolona náleží k Mocnostem Chaosu a jejím úkolem je připravit obyvatele Galaxie k tomu, že v jejich bezprostřední blízkosti vznikne nová negasféra. Mléčné dráha má patřit mezi zdrojové galaxie Chaosu. Lidstvu se sice podaří zničit tvrz kolony, náležející Sluneční soustavě, ale brzy přilétnou další síly Chaosu.
V tomto kritickém okamžiku vzbudí devatenáctiletý Pozemšťan pozornost dvou proti obě stojících mocností: Zerberoffa, Duálního kapitána Chaosu a posla Vyšších mocností Řádu, Fawn Suzuke. Spojí se s mladým Londonem, neboť je PSIONICKÝ KORESPONDERMutantský dar Marca Londona nelze analyzovat žádnou obvyklou metodou. Mladý muž je svěřen do Guckyho péče, avšak myšob nemůže přečíst Londonovy myšlenky. Není ani schopen ho telekineticky zadržet. Když s ním teleportuje, zjistí, že se nenamáhal více, než když se přesunuje sám. Gucky vezme Londona na Měsíc, kde má myšob telepaticky odposlouchávat osazenstvo HWG – 01, kde jsou tušeni agenti nepřátelské mocnosti. HWG – 01 je zvláštní součástí průmyslového komplexu a loděnice v Zwiebově kráteru na odvrácené straně Měsíce. Je tady vytvářeno takzvané ultrahowalgonium. Normální, od doby hyperšoku levné a snadno získatelné howalgonium, je pod vlivem vysokofrekvenčních pulzů odhmotňováno a znovu rematerializováno. Dematerializované krystaly jsou ostřelovány pomocí quintronu. To vede k hypernábojové stabilizaci howalgonia, které tak získává 83 procent účinnosti, jež mělo před hyperšokem – a tato účinnost je jasně větší, než efektivita červeného hyperkrystalu khalumvattu. Při stabilizačním procesu se ovšem 44 procent krystalové hmoty ztratí v hyperprostoru. Ultrahowalgonium je zapotřebí pro transmiterovou cestu BACKDOOR, pro Kantorův sextant a pro 96 tendrů třídy LORETTA, náležejících k loďstvu TERRANOVA.

Na Měsíci skutečně pracuje skupina špiónů a sabotérů. Jedná se o Akonany, příslušníky Energetického komanda, kteří od nové Velké rady obdrželi rozkaz ukořistit výrobní metody ultrahowalgonia a zničit HWG – 01. Obě části úkolu jdou zprvu dle plánu. Turb Cartheon, jako všichni ostatní agenti již mnoho let vystupující v roli nenápadného vědce, získá do svého držení paměťové krystaly s rozhodujícími posledními informacemi o ultrahowalgoniu a nastaví bombu, explodující se šestihodinovou prodlevou. Gucky se ještě včas dozví o plánu Akonanů, ale Cartheon se usmrtí pomocí kapsle s jedem dřív, než může Gucky z jeho myšlenek vyčíst pozici nálože. Gucky při té příležitosti přijde na stopu Londonova paradaru. Mladý student je kromě jiného psionický koresponder. Není schopen vědomě kontrolovat své schopnosti, ale používá shodné psionické spektrum jako okolní mutanti. Parafyzikálně s nimi koresponduje – a sice nezávisle na paradaru, který další mutant používá. To vysvětluje absenci nadbytečné zátěže u Guckyho teleportací: London teleportoval samostatně pomocí převzatých schopností. Tímto darem je Gucky upozorněn na druhou skupinu sabotérů, neboť když se s Londonem přiblíží k bytu čtyřčlenné skupiny zaměstnanců loděnice, všechny jeho paradary vypovědí službu. Myšob ví proč: Čtyři vědci jsou Antiové a jejich paraschopnosti se přenesly na Londona.

Antiové se pokouší uprchnout, jsou však zastřeleni bojovými roboty. Guckymu se od nich podaří získat informace o bombě. Ukrytá trhavina je transportována do kosmu, kde neškodně exploduje. Nyní mohou být dohotoveny poslední dva tendry LORETTA. O něco později absolvuje loďstvo TERRANOVA první zkušební let. Tendry se přiblíží ke Slunci a čerpají z něho energii. Výsledkem této činnosti je aktivace nového krystalického štítu Sluneční soustavy! Avšak dojde k poruchám, téměř na všech tendrech dojde k detonacím některých agregátů a štít se zhroutí. Začínají horečnaté opravy a pátrání po chybě. Krystalický štít nemá být jedinou obranou Sluneční soustavy. Pozemšťané jsou téměř hotovy s úpravami zařízení, které umožní vytvoření antitemporálního slapového pole.

Taková ochrana je nezbytně nutná, neboť ve Sluneční soustavě se ukazují kotoučové trajekty Terminační kolony s 25 kilometry průměru a vysadí 484 diskovitých lodí perutě Chaosu, k nimž se zanedlouho připojí Duální kapitán Zerberoff. Eskadra sice vzápětí zmizí ve směru Hvězdného oceánu, ale tím hrozba TRAITORU ani zdaleka neminula.

Přes tyto pochmurné vyhlídky se o několik dní později, v polovině března 1344 NGL, konečně vezmou Reginald Bull a Fran Spencer Imithová. Na sňatek dohlíží nová První Pozemšťanka Tamira Sakrahanová, svědky jsou Perry Rhodan a Gucky.

Obrázek
Baf!
Uživatelský avatar
Tyric
Moderátor
Moderátor
Příspěvky: 322
Registrován: 15. září 2004, 17:13:32
Oblíbená postava: Atlan da Gonozal
Oblíbená loď: SOL
Oblíbený díl: 850 - BARDIOC
Členství v klubu: Yes
Bydliště: Terra
Kontaktovat uživatele:

Obrázek

2308) Horst Hoffmann: BEZ STÍNU
(Je jich devět – jsou to sloupy věčnosti)

- cyklus: TERRANOVA (2300-2399)
- rok: 1344 NGL
- datum vydání: 11. listopadu 2005
- obálka: Alfred Kelsner

1) Hlavní osoby románu:

Reginald Bull – Ministr obrany LSP absolvuje „služební svatební cestu“ přes Jamondi.
Gucky – Myšob vstoupí na nový svět.
Ela – Lovkyně rybářka čelí smrti a opustí svůj starý svět.
Jan Shruyver – Kosmopsycholog položí při hledání po odpovědích mnoho otázek.

2) Obsah:

Na Zemi a mnoha planetách Mléčné dráhy, osídlených lidmi, právě začíná rok 1344 Nového galaktického letopočtu – to odpovídá roku 4931 starého křesťanského letopočtu. Od změny kosmické hyperkonstanty uplynulo už 13 let. Zdálo se, že nastává epocha míru a technického rozvoje, ale tato naděje byla nečekaně zničena.
Do Mléčné dráhy vpadl předvoj Terminační kolony TRAITOR, náležející k Mocnostem Chaosu. Galaxie má být podrobena a má patřit mezi zdrojové galaxie Chaosu. Lidstvu se sice podaří zničit tvrz kolony, náležející Sluneční soustavě, ale to je jen výjimka. Všude jinde jsou tvrze úspěšně nainstalovány a slouží jako základny žoldnéřům Chaosu.
V těchto časech platí hlavní příkaz: Udržovat klid a hlídat situaci. Liga svobodných Pozemšťanů se nesmí nechat zlomit. Perry Rhodan proto vyšle ministra obrany na cestu dobré vůle po nových koloniích. V sektoru Hayok, v hvězdném oceánu Jamondi, ho již očekávají bytosti BEZ STÍNU


Obrázek
Baf!
Uživatelský avatar
Tyric
Moderátor
Moderátor
Příspěvky: 322
Registrován: 15. září 2004, 17:13:32
Oblíbená postava: Atlan da Gonozal
Oblíbená loď: SOL
Oblíbený díl: 850 - BARDIOC
Členství v klubu: Yes
Bydliště: Terra
Kontaktovat uživatele:

Obrázek

2309) Uwe Anton: OČI Z CHARONU
(V centru Mléčné dráhy – Atlan pátrá po prastarém tajemství)

- cyklus: TERRANOVA (2300-2399)
- rok: 1344 NGL
- datum vydání: 18. listopadu 2005
- obálka: Alfred Kelsner

1) Hlavní osoby románu:

Atlan – Arkonidan potřebuje posily.
Marc London – Mladý muž má dokázat, co se nikomu nepovedlo.
Alysha Saronnová – Velitelka kosmické lodi se musí naučit, jak vycházet s Nesmrtelným.
Ain Cokkry – Velitel kosmické lodi vidí, jak přinést motivaci.

2) Obsah:

Na Zemi a mnoha planetách Mléčné dráhy, osídlených lidmi, právě začíná rok 1344 Nového galaktického letopočtu – to odpovídá roku 4931 starého křesťanského letopočtu. Od změny kosmické hyperkonstanty uplynulo už 13 let. Zdálo se, že nastává epocha míru a technického rozvoje, ale tato naděje byla nečekaně zničena.
Do Mléčné dráhy vpadl předvoj Terminační kolony TRAITOR, náležející k Mocnostem Chaosu. Galaxie má být podrobena a má patřit mezi zdrojové galaxie Chaosu. Lidstvu se sice podaří zničit tvrz kolony, náležející Sluneční soustavě, ale to je jen výjimka. Všude jinde jsou tvrze úspěšně nainstalovány a slouží jako základny žoldnéřům Chaosu.
V těchto dnech si lidé vzpomněli na nepřístupnou hvězdokupu Charon, který se před sotva 13 lety rematerializovala ve standardním prostoru a doposud si uchovala svá tajemství. Nyní se sem vydá Atlan. Arkonidan pozoruje hvězdokupu – a jeho pozorují OČI Z CHARONU


Obrázek
Baf!
Uživatelský avatar
Tyric
Moderátor
Moderátor
Příspěvky: 322
Registrován: 15. září 2004, 17:13:32
Oblíbená postava: Atlan da Gonozal
Oblíbená loď: SOL
Oblíbený díl: 850 - BARDIOC
Členství v klubu: Yes
Bydliště: Terra
Kontaktovat uživatele:

Obrázek

2310) Leo Lukas: STRUKTURÁLNÍ PILOTI
(V centru Mléčné dráhy – Atlan pátrá po prastarém tajemství)

- cyklus: TERRANOVA (2300-2399)
- rok: 1344 NGL
- datum vydání: 25. listopadu 2005
- obálka: Alfred Kelsner

1) Hlavní osoby románu:

Marc London – Mladý mutant, který ji není jist oprávněností vkládaných nadějí.
Kempo Doll'Arym – Charonec, jehož ohrožuje vlastní talent.
Sheerdurn – Mentor, který na sebe pro svého chráněnce bere všelicos.
Yllay Hor'Boran – Instruktor, který nemilosrdně plní svou povinnost.

2) Obsah:

Na Zemi a mnoha planetách Mléčné dráhy, osídlených lidmi, právě začíná rok 1344 Nového galaktického letopočtu – to odpovídá roku 4931 starého křesťanského letopočtu. Od změny kosmické hyperkonstanty uplynulo už 13 let. Zdálo se, že nastává epocha míru a technického rozvoje, ale tato naděje byla nečekaně zničena.
Do Mléčné dráhy vpadl předvoj Terminační kolony TRAITOR, náležející k Mocnostem Chaosu. Galaxie má být podrobena a má patřit mezi zdrojové galaxie Chaosu. Lidstvu se sice podaří zničit tvrz kolony, náležející Sluneční soustavě, ale to je jen výjimka. Všude jinde jsou tvrze úspěšně nainstalovány a slouží jako základny žoldnéřům Chaosu.
V těchto dnech si lidé vzpomněli na nepřístupnou hvězdokupu Charon, který se před sotva 13 lety rematerializovala ve standardním prostoru. Tato hvězdokupa si doposud si uchovala svá tajemství – a také tajemství svých obyvatel, k nimž náleží i STRUKTURÁLNÍ PILOTI


Obrázek
Baf!
Uživatelský avatar
Tyric
Moderátor
Moderátor
Příspěvky: 322
Registrován: 15. září 2004, 17:13:32
Oblíbená postava: Atlan da Gonozal
Oblíbená loď: SOL
Oblíbený díl: 850 - BARDIOC
Členství v klubu: Yes
Bydliště: Terra
Kontaktovat uživatele:

Obrázek

2311) Leo Lukas: VÝBUŠNÁ MOC
(Rozšíří obzory svého lidu – a objeví temné tajemství)

- cyklus: TERRANOVA (2300-2399)
- rok: 1344 NGL
- datum vydání: 2. prosince 2005
- obálka: Alfred Kelsner

1) Hlavní osoby románu:

Kempo Doll'Arym – Charoncovy sny se splní – ale zaplatí za to vysokou cenu.
Auhara Mey'Deran – Kempova láska patří k jeho nejdůležitějším spolubojovníkům.
Sheerdurn – Starý strukturální pilot je připraven obětovat se pro svou vlast.
Marc London – Psionický koresponder si troufne postavit se Atlanovi.

2) Obsah:

Na Zemi a mnoha planetách Mléčné dráhy, osídlených lidmi, se píše rok 1344 Nového galaktického letopočtu – to odpovídá roku 4931 starého křesťanského letopočtu. Mírumilovné soužití posledních let je zcela zničeno, když se v Galaxii objeví Terminační kolona TRAITOR, válečný červ Chaosu. Lidstvu se sice podaří zničit tvrz kolony, náležející Sluneční soustavě, ale to je jen výjimečný úspěch. Všude jinde jsou tvrze bez potíží nainstalovány a slouží jako základny žoldnéřům Chaosu.
K několika málo místům, kam přisluhovači TRAITORU nemohou proniknout, je hvězdokupa Charon, ležící poblíž centra Mléčné dráhy. Do této oblasti však nejsou schopni vstoupit ani Galaktici. Každý dosavadní pokus o kontakt s Charonci zůstal bez výsledků, dokonce ani psionický koresponder Marc London neměl štěstí. Uvnitř mračna se mezitím probudí VÝBUŠNÁ MOC


Obrázek
Naposledy upravil(a) Tyric dne 21. prosinec 2005, 20:19:26, celkem upraveno 1 x.
Baf!
Uživatelský avatar
Tyric
Moderátor
Moderátor
Příspěvky: 322
Registrován: 15. září 2004, 17:13:32
Oblíbená postava: Atlan da Gonozal
Oblíbená loď: SOL
Oblíbený díl: 850 - BARDIOC
Členství v klubu: Yes
Bydliště: Terra
Kontaktovat uživatele:

Obrázek

2312) Horst Hoffmann: NEPORAZITELNÍ
(Mladý Charonec v nouzi – přivede svůj svět do smrtelného nebezpečí)

- cyklus: TERRANOVA (2300-2399)
- rok: 1344 NGL
- datum vydání: 9. prosince 2005
- obálka: Swen Papenbrock

1) Hlavní osoby románu:

Atlan – Arkonidan operuje jako vedoucí expedice Ligy svobodných Pozemšťanů.
Ceppink – Mladý snaživec zradí svoje druhy.
Gyra – Mladý Charonec nemá rád ruiny.
Leyton – Neporazitelný pronikne na zakázané území.
Praulynd – „Robot“ rozehraje své svaly.
Marc London – Psionický koresponder narazí na své hranice.

2) Obsah:

Na Zemi a mnoha planetách Mléčné dráhy, osídlených lidmi, se píše rok 1344 Nového galaktické-ho letopočtu – to odpovídá roku 4931 starého křesťanského letopočtu. Mírumilovné soužití posledních let je zcela zničeno, když se v Galaxii objeví Terminační kolona TRAITOR, válečný červ Chaosu. Lidstvu se sice podaří zničit tvrz kolony, náležející Sluneční soustavě, ale to je jen výjimečný úspěch. Všude jinde jsou tvrze bez potíží nainstalovány a slouží jako základny žoldnéřům Chaosu.
K několika málo místům, kam přisluhovači TRAITORU nemohou proniknout, je hvězdokupa Charon, ležící poblíž centra Mléčné dráhy. Po mnoha bezvýsledných pokusech se psionickému koresponderovi Marcu Londonovi podaří navázat kontakt: Hovoří s Kempem Doll’Arymem, pokrokových myslitelem mračna. K filozofovým stoupencům náleží i NEPORAZITELNÍ


Obrázek
Naposledy upravil(a) Tyric dne 21. prosinec 2005, 20:23:21, celkem upraveno 1 x.
Baf!
Uživatelský avatar
Tyric
Moderátor
Moderátor
Příspěvky: 322
Registrován: 15. září 2004, 17:13:32
Oblíbená postava: Atlan da Gonozal
Oblíbená loď: SOL
Oblíbený díl: 850 - BARDIOC
Členství v klubu: Yes
Bydliště: Terra
Kontaktovat uživatele:

Obrázek

2313) Hubert Haensel: ZLATÁ SOUSTAVA
(Explorer v centru Charonova mračna – Atlan hledá salkrit)

- cyklus: TERRANOVA (2300-2399)
- rok: 1344 NGL
- datum vydání: 16. prosince 2005
- obálka: Swen Papenbrock

1) Hlavní osoby románu:

Atlan – Arkonidan učiní důležitý objev.
Dr. Gregorian – Učenec prokáže praktický užitek teoretické vědy.
Mario Saats – Už 13 let je metagravový technika pouhým teoretikem.
Gucky – Ilta někdy bolí nohy.
Kempo Doll'Arym – Charonec pronikne do srdce hvězdného mraku.

2) Obsah:

V roce 1344 Nového galaktického letopočtu – to odpovídá roku 4931 starého křesťanského letopočtu – ohrožuje domov lidí Terminační kolona TRAITOR. Tento gigantický válečný červ Chaosu má Mléčnou dráhu proměnit ve zdrojovou galaxii a využít jí v boji o vznikající negasféru v Hangayi. Pod ochranou temnopole infiltrovaly jednotky TRAITORU celou Galaxii. Jen šťastnou náhodou a díky odvaze zničili Pozemšťané tvrz Chaosu, vybudovanou nedaleko Sluneční soustavy. Žádný jiný národ nedokázal tento úspěch zopakovat a většina obyvatel Mléčné dráhy je tak TRAITORU vydána napospas.
Vzhledem k těmto událostem je třeba vyrovnat poměr sil. Prostředek by se podle legend mohl nacházet v nepřístupném Charonově mraku: je to takzvaný salkrit. Expedice pod vedením Arkonidana Atlana pronikne do mračna a získá povolení jeho obyvatel pokračovat v průzkumu. Cílem je nyní ZLATÁ SOUSTAVA


Obrázek
Baf!
Uživatelský avatar
rauksul
Poručík
Poručík
Příspěvky: 128
Registrován: 30. duben 2007, 16:25:15
Oblíbená postava: Crest da Zoltral
Oblíbená loď: KARRIBO, PRAETORIA
Oblíbený díl: PR 99, Přítel lidstva
Členství v klubu: Yes
Bydliště: Matriněves 23
Kontaktovat uživatele:

Obrázek


2310) Leo Lukas: STRUKTURÁLNÍ PILOTI

(Žijí v Charonově mraku – jen oni mají dar)


- cyklus: TERRANOVA (2300-2399)

- rok: 1344 NGL

- datum vydání: 25. listopadu 2005

- obálka: Alfred Kelsner
1) Hlavní osoby románu:

Marc London – Mladý mutant, který ji není jist oprávněností vkládaných nadějí.
Kempo Doll'Arym – Charonec, jehož ohrožuje vlastní talent.
Sheerdurn – Mentor, který na sebe pro svého chráněnce bere všelicos.
Yllay Hor'Boran – Instruktor, který nemilosrdně plní svou povinnost.


2) Obsah:

Na Zemi a mnoha planetách Mléčné dráhy, osídlených lidmi, právě začíná rok 1344 Nového galaktického letopočtu – to odpovídá roku 4931 starého křesťanského letopočtu. Od změny kosmické hyperkonstanty uplynulo už 13 let. Zdálo se, že nastává epocha míru a technického rozvoje, ale tato naděje byla nečekaně zničena.
Do Mléčné dráhy vpadl předvoj Terminační kolony TRAITOR, náležející k Mocnostem Chaosu. Galaxie má být podrobena a má patřit mezi zdrojové galaxie Chaosu. Lidstvu se sice podaří zničit tvrz kolony, náležející Sluneční soustavě, ale to je jen výjimka. Všude jinde jsou tvrze úspěšně nainstalovány a slouží jako základny žoldnéřům Chaosu.
V těchto dnech si lidé vzpomněli na nepřístupnou hvězdokupu Charon, který se před sotva 13 lety rematerializovala ve standardním prostoru. Tato hvězdokupa si doposud si uchovala svá tajemství – a také tajemství svých obyvatel, k nimž náleží i STRUKTURÁLNÍ PILOTI…


Kempo Doll'Arym je mladý Charonec. Je mu 10 let a žije na Aram Tachady. Duševně ční vysoko nad svými vrstevníky, ale fyzicky je hodně pozadu. Jeho čilý intelekt se postará o to, že pochybuje o dějinách svého lidu, které jsou mu vštěpovány ve škole. Pátrá po pravdě. Přitom narazí v planetáriu na Sheerdurna, bývalého strukturálního pilota, jehož dar se po jedné ze strukturálních bouří stal nepoužitelným. Starý Charonec mu vypráví historii Charonců.

Před 10 000 lety subjektivního charonského času řídil osud Mléčné dráhy řád Štítonošů z Jamondi. Obránci z tohoto mocného řádu chtěli těžit vzácný materiál salkrit, který se byl objeven ve Zlaté soustavě v centru Charonova mraku. Protože je průnik do mračna zásadně ztížen strukturální bouří, byla kolem hvězdokupy zřízena vesmírná sídliště pro Motany. Naděje Štítonošů, že se psionicky obdarované bytosti přizpůsobí specifickým podmínkám mračna, se po nějaké době naplnily. Motanové rozvinuli sílu a smysly pilotů. Tyto schopnosti umožnily strukturálním pilotům, aby kolem skuturorů, jak Charonci nazývají své 175 metrů dlouhé a 50 metrů široké lodi, vybudovaly strukturální oko a tak mohli prolétnout bouří. Postupně se potomci Motanů, kteří si začali říkat Charonci, vymanili z moci Štítonošů. Nadále sice dodávali salkrit, ale kontakt s cizinci byl omezen na minimum. Charonci navedli své habitaty do nitra mračna. V budoucnu na nich žili strukturální piloti. Charonci, kteří nedisponovali vyvinutým parasmyslem, se usídlili na planetě, neboť by jim dlouhý pobyt v blízkosti strukturální bouře mohl ublížit.

Zcela nečekané bylo pro obyvatele Charonu vypovězení ID a uzavření hvězdokupy do hyperkokonu. Charonův oblak byl oddělen od standardního vesmíru. Po katastrofě se ze Zlaté soustavy stalo tabu. Charonci se postupně stali bytostmi, které si nanejvýš váží stability.

Je to právě tato nadmíru konzervativní společnost, která tak Kempovi vadí. Rád by vyvrátil teorii, že mimo Charonův oblak není vůbec nic zajímavého. Ale společenská pravidla ho brzdí – jedno z nich říká, že žádný Charonec nebude připuštěn ke zkoušce, která má odhalit jeho schopnosti pilotovat strukturor, před dvanáctým rokem života.

Fakt, že zhroucení hyperkokonu nebude mít žádné bezprostřední následky, Kempa ještě víc popíchne.

Kempo přijde do puberty. Krátce před zkouškou uteče chlapec z domova, protože se pohádá s otcem, který má dle Kempova názoru pro mladíka jen málo pochopení. Sheerdurn mu poskytne azyl pod podmínkou, že se za tři dny pokusí si s otcem rozumně promluvit.

Při shonu probíhající před zkouškou se Kempo zamiluje do atraktivní Sunary Mey’Deran. Bohužel jí ale nemůže věnovat pozornost jakou by chtěl, jelikož mu v tom opět překážejí společenská pravidla jež stanovují svrchovanost mužského rodu, podle kterých byla svojí vychovatelkou vychována. Následující rozhovor s otcem Danoitem,vykonaný na přání Shreedurna, jejich vztahy uvede zpět do normálu.

Díky známosti se Shreerdurnsem Kempo zjístí mnoho věcí o Auhaře : Jeho zbožňovaná je dcera Khal Pif’Derana, prvního diplomata planety Bocyn. Není to však původ jež tolik vadí jeho vztahu k Auhaře, mnohem více jejich vztahu brání Auhařina vychovatelka, která je tvrdě proti jakýmkoli podobným vztahům. Když Kempo zjístí, že Auhara má navštívit planetárium požádá Shreerdurna o pomoc, jelikož nikdo nezná lépe tuto část města než on. Zatímco Shreerdurn zaměstnává Auhařinu guvernantku Kempo schová Auharu do úklidové komory. Když spolu po chvíli vyjdou, je zjevné, že mezi nimi silně zajiskřilo a Auhaře se Kempo líbí. Auhara tedy dá své guvernantce na vybranou – buď ji nechká každý den na dvě hodiny osamotě s jejím vyvoleným, nebo se zastřelí. Její vychovatelka pod touto hrozbou svolí, vynutí si však aby tuto doby s ní strávil Shreerdurn. Ten je sice touto podmínkou, vzhledem k vychovatelčině vzhledu, poděšen, ale němé prosby šťastného mladého páru ho přesvědčí a on tak tedy svolí.

Čas plyne jako voda a čas ke zkoušce se blíží. Kempo a Auhara jsou přešťastní a i Sheerdurn pozná, že vychovatelka je inteligentní a dokonce milá. Až příjde pro oba den zkoušky. Kempo dvakrát absolvuje vzorkování pomocí psí-generátoru, který zjišťuje způsobilost pro strukturální piloty. Při zveřejnění výsledků Kempo brečí-nejdříve štěstím, že Auhara zkoušku zvládla, ale poslezé smutkem, protože on sám k vyvoleným nepatří.

Mezitím co se Auhara ubytuje u Doll’Aryms najde Kempo opět útulek u svých rodičů. Flustrovaný z výsledků zkoušky se uzavře do sebe a přestává komunikovat se svými přáteli. Až po týdnu Kempo težce onemocní, Sheerdurn navštěvuje svého chráněnce, který je na prahu smrti, a zjistí pravdu – Khal Pif’Deran zkoušky zmanipuloval. Motivací diplomata však nebyla jen potenciální možnost nepříjemného zetě, ale i v tom, že Kempovy výsledky byly přímo fenomenální. Charonci s takovými výsledky mohou manipulovat se strukturální bouří ale jejich dar se často obrací proti svému majiteli v mnohem vetší síle. Shreerdurnovi a guvernantce se podaří zachránit Kempa a umožní tak jeho přijetí na akademii strukturálních pilotů. Kempo se učí rychle, jen má problámy s agresivitou – což je u Charonců se stejnou mírou nadání obvyklé. Pomůže mu však meditační technika zpěvu jíž ho naučí jeho otec, ta mu pomůže i při obtížné zkoušce u Yllay Hor’Borana. Brzy poté zvládnou oba i se svým kolegou závěrečnou zkoušku a stávájí se tak strukturálními piloty.
Bezprostředně po zkoušce padne strukturor, který se nachází pod velením Kempova otce Danoita, do strukturální bouře. Lineární let CELOWEZu musí být přerušen. V bezprostřední blízkosti Zlaté soustavy se tedy Kempo a jeho společníci ocitnou uprostřed zuřící bouře.

Na palubě VERACRUZu se Marc London pod tlakem posledních dnů začíná hroutit. Po krátké pauze je opět připraven k akci, avšak ani odpočinek nepřinese žádné zlepšení. Všední den mise zůstává zcela jednotvárný, nepodaří se navázat kontakt s Charonci. Monotonie na palubě VERACRUZu je přerušena, když se objeví BUENOS AIRES s Reginaldem Bullem a Guckym na palubě. Nesmrtelní přivážejí datový krystal, který jim zanechali Cynové na jedné z planet Jamondi. Ten obsahuje souřadnice označující pozici přesně uprostřed Charonova mračna. Při jednom z následných rozhovorů požádá Marc London o to, aby se směl vrátit na Zemi. Jeho prosba je však odmítnuta. Hajmo Siderip mu vyčítá jeho strach a dodá tak chlapci novou odvahu. Marc vymyslí plán, s jehož pomocí se snad podaří zkontaktovat s Charonci...

Obrázek
I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched C-beams glitter in the dark near the Tannhauser gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die.
Uživatelský avatar
rauksul
Poručík
Poručík
Příspěvky: 128
Registrován: 30. duben 2007, 16:25:15
Oblíbená postava: Crest da Zoltral
Oblíbená loď: KARRIBO, PRAETORIA
Oblíbený díl: PR 99, Přítel lidstva
Členství v klubu: Yes
Bydliště: Matriněves 23
Kontaktovat uživatele:

Obrázek


2311) Leo Lukas: VÝBUŠNÁ MOC

(Rozšíří obzory svého lidu – a objeví temné tajemství)


- cyklus: TERRANOVA (2300-2399)

- rok: 1344 NGL

- datum vydání: 2. prosince 2005

- obálka: Alfred Kelsner
1) Hlavní osoby románu:

Kempo Doll'Arym – Charoncovy sny se splní – ale zaplatí za to vysokou cenu.
Auhara Mey'Deran – Kempova láska patří k jeho nejdůležitějším spolubojovníkům.
Sheerdurn – Starý strukturální pilot je připraven obětovat se pro svou vlast.
Marc London – Psionický koresponder si troufne postavit se Atlanovi.


2) Obsah:

Na Zemi a mnoha planetách Mléčné dráhy, osídlených lidmi, se píše rok 1344 Nového galaktického letopočtu – to odpovídá roku 4931 starého křesťanského letopočtu. Mírumilovné soužití posledních let je zcela zničeno, když se v Galaxii objeví Terminační kolona TRAITOR, válečný červ Chaosu. Lidstvu se sice podaří zničit tvrz kolony, náležející Sluneční soustavě, ale to je jen výjimečný úspěch. Všude jinde jsou tvrze bez potíží nainstalovány a slouží jako základny žoldnéřům Chaosu.
K několika málo místům, kam přisluhovači TRAITORU nemohou proniknout, je hvězdokupa Charon, ležící poblíž centra Mléčné dráhy. Do této oblasti však nejsou schopni vstoupit ani Galaktici. Každý dosavadní pokus o kontakt s Charonci zůstal bez výsledků, dokonce ani psionický koresponder Marc London neměl štěstí. Uvnitř mračna se mezitím probudí VÝBUŠNÁ MOC


Jenom odvážný zákrok Kempa Doll'Aryma zabrání tomu, aby byl strukturor, na němž letí Charonec pouze jako kadet, zničen ve strukturální bouři. Tím se ukáže, že Kempo je jedním z nejnadanějších strukturálních pilotů. Když převezme v následujících měsících velení DORYNy hlásí se k službě na této lodi mnoho charonců. Mimo jiné i jeho milenka Auhara a starý přítel Sheerdurn. Po několika oficiálních kyvadlových letech je realizován Kempův starý sen a on pronikne s DORYNou hranicí mračna a učiní velký a znepokojivý objev – mimo mračno je gigantická loď jež zkoumá strukturální bouře, ale do mračna vniknout nemůže. Kempo zjistí že tato loď patří neznámým : jakémusi Arkonidanovi a Pozemšťanům. Rada však zakáže zveřejnit tento nález a Kempa a jeho lidí umlčí.

Podle pokynů Sheerdurna objeví Kempo na údajně neobyvatelné planetě Stolp obrovskou věž. Z té lze řídit pozorovací stanici mimo Charonvo mračno. Tata věž je pozůstatek dávného Charón-sboru, staré organizace jež se skládala z elitních strukturálních pilotů. Kromě toho je na Stolpu nalezen tucet plně funkčních strukturorů Spolu s nákresy biotických křižníků. Kempo se také doví o existenci Štítonoší z Jamondi kteří mají sídlit v bájné Ahandabě. Kempo se rozhodne, že znovu sestaví Charón-sbor přičemž členové mají být především Charnoci nespokojení s politikou isolace a charonci zapovězení za porušení společenských tabu. Rada, přestože je spolkem jež byl kdysi odpovědný za rozpad Charón-sboru, nyní souhlasí s jeho opětovným vzniknutím.

Právě Khal Pif’Deran, předseda rady a Kempův starý soupeř souhlasí s oživením Charón-sboru, který má za úkol hlídat Charón-závoru a vstup do mračna. Kempo ale myslí mnohem dál: chápe, že je nutné najít mezi cizinci přátele, ale že v případě že budou cizinci jednat agresivně je potřeba získat nějakou zbraň. Protože Strukturor už nemůže být naložen žádnými zbraněmi, experimentuje Kempo s ničivými schopnosti strukturálních pilotů k využití strukturální bouře jako zbraně. Zjistí však že takto vyvolaná bouře je jen velmi těžce kontrolovatelná. Kempo tedy poruší další tabu svého národa a snaží se najít na akademii zařízení jež by umožnilo snazší kontrolovaní vyvolané bouře. Na Stlpu jsou mezitím nalezeny záznamy, ze kterých vyplývá že Charonci v dávné době nebyli v mraku sami. 30 metrů dlouhá bytost podobná ptáku a obrovský tvor připomínající kalamári či chobotnici s ulitou se zdají být dle záznamů dávnou přátelskou rasou Charonců. Také zjistí že ničivá síla strukturální bouře může být nalezena za cenu života jednoho strukturálního pilota : pilot sice může kontrolovat sílu bouře, je však s ní svázán a na konci boje je zabit smrtelným impulsem ze zanikající bouře.
Brzy poté, dříve než je možná nad získanými informacemi nějak přemýšlet, dva Temní prospektoři TRAITORu vlétnou do mračna a zničí přitom jeden strukturor. Kempo zaútočí na plavidlo s DORYNou a rozpoutá mocnou bouři. Ten kdo jí ovládne a obětuje svůj život je ale jeho láska – Auhara.

Mimo mračno Charón podniká Marc London jakožto Psionický koresponder odvážný pokus - přibližuje se k mračnu a bouři s jedním Space Jetem a aktivovaným paradarem. Tímto způsobem dokáže vniknout bez nebezpečí do strukturální bouře. Brzy opustí mračno malá kosmická loď a zahájí komunikaci. Je to DORYNA…
Obrázek
I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched C-beams glitter in the dark near the Tannhauser gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die.
Uživatelský avatar
rauksul
Poručík
Poručík
Příspěvky: 128
Registrován: 30. duben 2007, 16:25:15
Oblíbená postava: Crest da Zoltral
Oblíbená loď: KARRIBO, PRAETORIA
Oblíbený díl: PR 99, Přítel lidstva
Členství v klubu: Yes
Bydliště: Matriněves 23
Kontaktovat uživatele:

Obrázek

2312) Horst Hoffmann: NEPORAZITELNÍ


(Mladý Charonec v nouzi – přivede svůj svět do smrtelného nebezpečí)


- cyklus: TERRANOVA (2300-2399)

- rok: 1344 NGL

- datum vydání: 9. prosince 2005

- obálka: Swen Papenbrock1) Hlavní osoby románu:

Atlan – Arkonidan operuje jako vedoucí expedice Ligy svobodných Pozemšťanů.
Ceppink – Mladý snaživec zradí svoje druhy.
Gyra – Mladý Charonec nemá rád ruiny.
Leyton – Neporazitelný pronikne na zakázané území.
Praulynd – „Robot“ rozehraje své svaly.
Marc London – Psionický koresponder narazí na své hranice.


2) Obsah:

Na Zemi a mnoha planetách Mléčné dráhy, osídlených lidmi, se píše rok 1344 Nového galaktického letopočtu – to odpovídá roku 4931 starého křesťanského letopočtu. Mírumilovné soužití posledních let je zcela zničeno, když se v Galaxii objeví Terminační kolona TRAITOR, válečný červ Chaosu. Lidstvu se sice podaří zničit tvrz kolony, náležející Sluneční soustavě, ale to je jen výjimečný úspěch. Všude jinde jsou tvrze bez potíží nainstalovány a slouží jako základny žoldnéřům Chaosu.
K několika málo místům, kam přisluhovači TRAITORU nemohou proniknout, je hvězdokupa Charon, ležící poblíž centra Mléčné dráhy. Po mnoha bezvýsledných pokusech se psionickému koresponderovi Marcu Londonovi podaří navázat kontakt: Hovoří s Kempem Doll’Arymem, pokrokových myslitelem mračna. K filozofovým stoupencům náleží i NEPORAZITELNÍDne 20. června 1344 NGL dojde k prvnímu kontaktu mezi charonci a silami LSP. Na VERACRUZ vstoupí Kempo Doll’Arym. Sdělí Atlanovi informace o dějinách jejich národa jakožto potomků Motanů, následně jej Atlan zasvětí do dění mimo mračno a především o nebezpeří od terminační kolony TRAITOR. Kampo je z možného spojenectví nadšený ovšem má pochyby o reakci svého lidu, přesto se vrací do mraku vybrat strukturální piloty, aby se mohli s DORYNou i VERACRUZem dostat k systému Ijor.

Krátce po vniknutí do mraku začíná pole, které strukturální bouři udržuje od lodí slábnout a pomalu se začíná smršťovat. Na poslední chvíli zjistí Gucky že schopnosti Marca Lordona rezonují s vytvářeným polem. Toho se lze vyvarovat pouze uvedením Marca do hlubokého spánku. Nakonec, 1. července, je dosažen systém Ijor.

Tam průzkumníci nejdříve přistanou na měsíci Houtog, ve vesmírném přístavu města Aram Verger. Jak Kempo očekává obává se rada veškerých změn zažitého životního stylu. Pět členů rady jež přišlo na jednání nechce uznat žádné z Atlanových argumentů.

V Aram Verger existuje malá skupina, jež se nazývá Neporazitelní, která nedbá jakýchkoli zákazů a vydá se do pohoří v němž jsou staré zříceniny aby zde hledali artefakty z dávných dob. Tato oblast je zakázána především proto, že zde končí působení štítu jež na měsíci a v Aram Vergeru udržuje atmosféru.

Když tito čtyři odvážlivci málem zahynou rozhodne se „profesor“ týmu nezúčastnit se druhé výpravy. Na výpravu se tedy vydávají jen Praulynd, Gyra a Leydon a opět se dostávají do problémů. Stará, zapomenutá obranná stanice Štítonošá z Jamondi reaguje na vynořivší se VELACRUZ, jelikož si poslední činný robot-strážce nemůže ověřit původ lodi, pozná jen že se nejedná o loď charonců, Seechanů ani Štítonošů, začne s připravováním na zničení lodě. Na úkor energie proudící do ruin aktivuje děla a chystá se k útoku, vzhledem k poškození svého programu však nedokáže přesně určit polohu lodi. Mezitím se Neporazitelní zhroutí dírou zemi, která se objevila po deaktivaci odrazových polí pro nedostatek energie. Neporazitelní se ocitnou v dlouhé šachtě ústící k právě aktivovanému dělu. Poznají co se děje a rozhodnou se dělo deaktivovat, to se na poslední chvíli podaří, robot-strážce, vida svou porážku se sám zničí.

Čtvrtý Neporazitelný má mezitím u svých rodičů a své stále se nevracející přátele strach. Vyslaná pátrací četa však postupuje ve špatném směru a nikoho nenalézá, jenom Ceppink sám najde stopu jeho přátel a podaří se mu je ze štoly zachránit. Krátce poté celá stanice exploduje a vzniklá tlaková vlna a otřesy jsou tak silné, že naruší generátor jež dodavá energii pro umělou gravitaci a udržení atmosféry – ta nyní pomalu uniká.

Atlan okamžitě zasahuje s VELACRUZEem a prostřednictvím generátoru Explorer udržuje umělou atmosféru nad Aram Verger, takže Charonci mohou přežít. Již o den později, 2.července 1344 NGL, dojde ze strany rady k ústupku Galaktikům. Sice stála odmítají jakékoli spojenectví, ale dovolí VELACRUZU aby s pomocí Charón-sboru vstoupil do Zlaté soustavy.
Obrázek
Naposledy upravil(a) rauksul dne 23. září 2007, 23:12:57, celkem upraveno 1 x.
I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched C-beams glitter in the dark near the Tannhauser gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die.
Uživatelský avatar
rauksul
Poručík
Poručík
Příspěvky: 128
Registrován: 30. duben 2007, 16:25:15
Oblíbená postava: Crest da Zoltral
Oblíbená loď: KARRIBO, PRAETORIA
Oblíbený díl: PR 99, Přítel lidstva
Členství v klubu: Yes
Bydliště: Matriněves 23
Kontaktovat uživatele:

Obrázek


2313) Hubert Haensel: ZLATÁ SOUSTAVA

(Explorer v centru Charonova mračna – Atlan hledá salkrit)


- cyklus: TERRANOVA (2300-2399)

- rok: 1344 NGL

- datum vydání: 16. prosince 2005

- obálka: Swen Papenbrock1) Hlavní osoby románu:

Atlan – Arkonidan učiní důležitý objev.
Dr. Gregorian – Učenec prokáže praktický užitek teoretické vědy.
Mario Saats – Už 13 let je metagravový technika pouhým teoretikem.
Gucky – Ilta někdy bolí nohy.
Kempo Doll'Arym – Charonec pronikne do srdce hvězdného mraku.

2) Obsah:

V roce 1344 Nového galaktického letopočtu – to odpovídá roku 4931 starého křesťanského letopočtu – ohrožuje domov lidí Terminační kolona TRAITOR. Tento gigantický válečný červ Chaosu má Mléčnou dráhu proměnit ve zdrojovou galaxii a využít jí v boji o vznikající negasféru v Hangayi. Pod ochranou temnopole infiltrovaly jednotky TRAITORU celou Galaxii. Jen šťastnou náhodou a díky odvaze zničili Pozemšťané tvrz Chaosu, vybudovanou nedaleko Sluneční soustavy. Žádný jiný národ nedokázal tento úspěch zopakovat a většina obyvatel Mléčné dráhy je tak TRAITORU vydána napospas.
Vzhledem k těmto událostem je třeba vyrovnat poměr sil. Prostředek by se podle legend mohl nacházet v nepřístupném Charonově mraku: je to takzvaný salkrit. Expedice pod vedením Arkonidana Atlana pronikne do mračna a získá povolení jeho obyvatel pokračovat v průzkumu. Cílem je nyní ZLATÁ SOUSTAVA


Po té co rada Charonců dala svolení k průzkumu zlaté soustavy galaktici a Kempo Doll’Arym na nic nečekají a vyráží. Marc London je opět uspán aby jeho paraschopnosti opět neohrozili loď, přesto neproběhne let bez komplikací. Kvůli bezpečnosti posádky je třeba snížit rychlost letu a tak se pomalu přibližovat ke Zlaté soustavě.

Během letu dojde v hangáru VERACRUZ k incidentu. Metagravový technik Mario Saats potká při kontrole cizince jež si dělá nárok na člun třídy SKARAB, jež posádka přezdívá hovnivál. Jedná se o miniaturní mohutně působicí stíhačku, jež však díky použití staré techniky je plně funkční i v podmínkách zvýšené hypeimpadance. Mario Saats se pokusí vetřelce zastavit když VERACRUZ násilně opustí lineární prostor, on narazí hlavou na jednu z konzol a omdlí. Po krátké přestávce pokračuje VERACRUZ v letu a konečně dosahuje Zlaté soustavy.
Celý systém je však zahalen jediným velkým prachovým mračně. A vlet s DORYNou či VELACRUZem je vzhledem k hyperfizikálním poměrům v mračnu nemožný. Je třeba tedy zkoumat mračno zvenku, zde dodá Kantorův sextant důležité výsledky : Okolo zaměřeného slunce jež dostane jméno Gold obíhá asi 26 tisíc asteroidů které velmi silně vyzařují v hyperpásmu SHF. Ve zlaté soustavě nejen že ochromuje téměř každou hypertechniku, ale drasticky ruší i všechny psí schopnosti. Proto se musí strukturální piloti držet mimo dosah záření soustavy a i Gucky musí na palubě VERACRUZu chodit pěšky.

Mario Saats se budí z bezvědomí a po cizinci je zahájeno pátrání, ukáže se že jde o dr.Gragoriana, potomka Sato Ambuše, člena štábu Malcolma S. Daelliana. Ten se prokáže jako sociálně komplikovaný jedinec, přesto že jde o experta ve svém oboru. Odpírá spoluprácí s kýmkoliv a veškeré zkoumání provádí sám, naštěstí ale i tak podává skvělé výsledky.

Protože stávající měření prováděné z vnějšku soustavy se jeví jako nedostatečná Atlan se rozhodne vniknout do systému se SKARABeem a přistane na jednom z méně vyzařujících asteroidů. Tam najde malé množství zlatě zbarveného hyperkrystalu – Salkrit. Hyperkrystal se však stává nestabilní a mizí při jakémkoli mechanickém namáhání, arkonidanovi se přesto podaří získat malý vzorek. Kromě toho objeví arkonidan na asteroidu zbytky Technitů. Obsah paměťového čipu Technitů však nelze na SKARABEovi dostatečně prozkoumat, proto je vzorek salkritu i paměťový čip odvezen na palubu VERACRUZu. Podrobné průzkumy dávají první výsledky : Salkrit se skládá z psionické hmoty, která se manifestuje kolem atomů zlata. Tento působí jako kotva (udržuje psionickou matérii v normálním prostoru) sloužící základní materiál však v průměru představuje pouhých 0,23 % hmoty salkritu (ovšem pomocí běžných metod jsou zjistitelné jen atomy zlata). Zbývající složkou jsou materiální projekce psionické energie v krystalické formě. Pro opracování lze užívat pouze nástroje z ynkelonia. I u nich sice dojede k vyhoření, ale pouze v oblasti břitů. Při vyhodnocení dat z paměťového čipu Technitů je nalezen video záznam dvojhlavé robotnici podobné bytosti. Zbytek dat je poškozen. Atlan se přesto rozhodne vydat se do Zlaté soustavy ješt jednou, tentokrát i s dr. Gregorianem.

Dva SKARABové tentokrát přistane na silněji vyzařující asteroid a najde zde fosílie ptáku podobného stvoření. Zdá se, že salkrit byl součást orgánu mrtvé bytosti, Atlanem označené jako srdce. Se SKARABem je nalezeno velké množství salkritu. Krátce po startu obou SKARABů jsou lodě přapadeny objevivší se lodí houbového tvaru. SKARABovi na jehož palubě je dr. Gregorian se podaří útěk, ale Atlanovo plavidlo uniknout nemůže. Situace vypadá beznadějně, když se najednou objeví klínovitá kosmická loď. Atlan ji radiotelegraficky zavolá a vydává se za plavidlo technitů. Jelikož Atlan nemá jinou možnost, musí důvěřovat cizincům a vypnout veškerou techniku na lodi. Lest se podaří a Atlan přistává v hangáru klínovité lodi. Atlan je Ingal Fathen Aidonem, bytostí jež je podobné kalamári či chobotnici, uvítán v lodi GRAAWATAH, posledním útočišti. Chobotnici podobná bytost považuje Atlana za vyslance Štítonošů a představuje se jako věčný pamětník Seecharanů. Bezpečnost útočiště však není jistá – u asteroidů se objevují tisíce mřížovitých lodí Technitů.
Obrázek
I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched C-beams glitter in the dark near the Tannhauser gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die.
Uživatelský avatar
rauksul
Poručík
Poručík
Příspěvky: 128
Registrován: 30. duben 2007, 16:25:15
Oblíbená postava: Crest da Zoltral
Oblíbená loď: KARRIBO, PRAETORIA
Oblíbený díl: PR 99, Přítel lidstva
Členství v klubu: Yes
Bydliště: Matriněves 23
Kontaktovat uživatele:

Obrázek

2314) Hubert Heansel : Život Seecharanů

(Je to Věčný pamětník – a pozná určení svého prastarého lidu)

- cyklus: TERRANOVA (2300-2399)

- rok: 1344 NGL

- obálka: Swen Papenbrock

1) Hlavní postavy románu:

Ingal Fathen Aidon - Věčný pamětník Seecharanů vypráví o svém životě.

Atlan – Arkonidan jde do rozhodující bitvy.

Dr. Gregorian – Vědec si dobude velení.

Alysha Saronnová – Velitelka VERACRUZU se rozhoduje.

2) obsah:

V roce 1344 Nového galaktického letopočtu – to odpovídá roku 4931 starého křesťanského letopočtu – ohrožuje domov lidí Terminační kolona TRAITOR. Tento gigantický válečný červ Chaosu má Mléčnou dráhu proměnit ve zdrojovou galaxii a využít jí v boji o vznikající negasféru v Hangayi. Pod ochranou temnopole infiltrovaly jednotky TRAITORU celou Galaxii. Jen šťastnou náhodou a díky odvaze zničili Pozemšťané tvrz Chaosu, vybudovanou nedaleko Sluneční soustavy. Žádný jiný národ nedokázal tento úspěch zopakovat a většina obyvatel Mléčné dráhy je tak TRAITORU vydána napospas.

Vzhledem k těmto událostem je třeba vyrovnat poměr sil. Prostředek se nachází Charonově mraku: je to takzvaný salkrit, dosud neznámý prvek, po němž baží Mocnosti Chaosu. Centrem mračna je Zlatá soustava a právě sem pronikne expedice Arkonidana Atlana. Nesmrtelný se zde dozví více o ŽIVOTĚ SEECHARANŮ...


Přibližně dvanáct tiisíc lodí Technitů se shromáždí kolem GRAANWATAHu, posledního útočiště lidu Seecharanů, aby jej zničili. Atlan a jeho posádka ze SKARABa-1 si klade za vinu, že Technitové našli úkryt Seecharanů. Ingal Fathen Aidon, „věčný pamětník Seecharanů", znovu debatuje s Atlanem a je velmi zklamán, když se doví, že Arkonidan jim nyní nemůže nijak pomoci. Pamětník, bytost se čtyřma chapadlovitýma rukama, v sobě nosí celé paměti všech jeho předků už od časů Štítonošů. Seecharané se množí pomocí adaptované fiziparie – zdvojnásobí své tělo a následně se rozdělí na původního a nového jedince. Takto vzniklý nový Seecharan se sice liší duchovně i tělesně od jeho “výrobce“, dostane od něj však všechny jeho vzpomínky. Tento proces přenosu paměti se však v předchozích tisíciletích postupně oslaboval, takže Ingal Fathen Aidon je poslední ze svého lidu, jehož paměti opravdu sahají až do doby Štítonošů bez prázdných míst. Proto jako jediný může podat zprávu Atlanovi o dějinách Seecharanů.

Až do doby vypovězení Charonova mračna do hyperkokonu Seecharané těžili Salkrit ve Zlaté soustavě – tato substance se nachází pouze ve fosíliích ptákům podobných stvoření – Inyodurů. Salkrit byl kdysi v kosmická stanici ve tvaru kotouče vyměňován za materiál nezbytný pro život Charonců a který nešlo uvnitř mračna získat. Pro Charonce tehdy nebylo nemožné létat do Zlaté soustavy, přestože jinak příliš silné hyperenergetické pole tam každou vyspělejší technologii ruší nebo úplně vyřazuje z provozu. Jednoho dne, přibližný na počátku střetnutí mezi Štítonoši z Jamondi a Gon-Orbhonem, došlo k atentátům na důlní posádku Seecharanů. Při ničivém atentátu byla obchodní stanice zničena. Také na světy Charonců se odehráli záhadné atentáty. Když se ukázalo, že tyto atentáty byly spáchány Technity - roboty, kteří mají základnu kdesi ve Zlaté soustavě, byly vytvořeny karanténní oblasti v celém Charonově mračně. Tak vzniklo ještě dnes ještě platné tabu a obchod se salkritem byl ochromen – vypovězení do hyperkokonu obstaralo zbytek. V boji proti Technitům bylo ztraceno mnoho Seecharanských hlídek, neboť roboti se mohli rychle sami rozmnožovat – kromě toho měli od počátku svou základnu na Rohalonu, jedné z planet v Zlaté soustavy a domovském světě Seecharanů. Toto poznání přišlo však příliš pozdě – planeta byla Technity přeměněna v životu nepřátelskou pustinu a Seecharané museli zažít žít na asteroidech. Od té doby byli Technity nemilosrdně pronásledováni a decimováni.

Když se SKARAB-2 vrátí na VERACRUZ, Dr. Gregorian zjistí, že Salkrit odpovídá za vznik strukturálních bouří, neboť větší množství Salkritu zkresluje strukturu prostoročasů a způsobuje zesílení psionické sítě. Každý výskyt Salkritu kromě toho skrze změnu psionické sítě přitahuje množství kosmického prachu - tak vzniklo mračno a vysoká koncentrace prachu v něm. Gregorian zjišťuje, že Salkrit byl vskutku organickou součástí Inyodurů a byl orgánem který se tímto zvláštním způsobem rozložil. Jaký účel však měl před smrtí těchto bytostí zůstávě stejně nejasné jako původ této rasy. Zesílení psionické sítě má však ještě jeden efekt: podporuje vznik nového života…

Cílem Technitů bylo zřejmě úplné vyhubení Seecharanů, a k tomuto cíle jsou Technité velmi blízko: Hromadný útok na GRAANWATAH začíná. Odvážní, ale v podstatě mírumilovní a morálně vyspělí Seecharané se urputně brání. Atlan a lidé ze SKARABa-1 bojují na straně Seecharanů. Boj se zdá být ztracený,když roboti začnou znenadání ničit sami sebe - Dr. Gregorian totiž při prohledáváni vraku Technitů nalezl samovolný destrukční kód a ovládá jim Technity, kteří se mu nemohou bránit. Během chvíle je Zlatá soustava od Technitů vyčištěna. Z vděku dávají Seecharané Atlanovi k dispozici velké množství Salkritu, která chce Atlan co nejrychleji dopravit na Zemi. Kempo Doll'Arym si uvědomí, že na Stolpu našel možnou náhradu za zničenou obchodní stanici. V Atlanově vizi těží Seecharané pro LSP Salkrit jako těžili dříve, ale tomu stále stojí v cestě izolacionistická povaha většiny Charonců, kteří spolupráci s lidstvem odpírají…

Obrázek
I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched C-beams glitter in the dark near the Tannhauser gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die.
Odpovědět