Obsahy dílů 2300 - 2399

Diskuze o nejnovějších cyklech PR, které vychází v Dojčlandu
Uživatelský avatar
rauksul
Poručík
Poručík
Příspěvky: 128
Registrován: 30. duben 2007, 16:25:15
Oblíbená postava: Crest da Zoltral
Oblíbená loď: KARRIBO, PRAETORIA
Oblíbený díl: PR 99, Přítel lidstva
Členství v klubu: Yes
Bydliště: Matriněves 23
Kontaktovat uživatele:

Obrázek

2315) Michael Marcus Thurner : Boj o salkrit

(Velký útok Charnaz Bakrů – strukturální piloti hájí svou domovinu)

- cyklus: TERRANOVA (2300-2399)

- rok: 1344 NGL

- obálka: Swen Papenbrock

1) Hlavní postavy románu:

Kempo Doll'Arym – Mladý strukturální pilot očekává změnu smýšlení společnosti v Charonově mraku.

Atlan – Arkonidan přinese Charoncům válku a vůli k boji.

Ain Dekka – Velitel Charnaz Bakrů velí k útoku do Zlatého systému.

Sheerdurn - Starý Charonec vždy pomůže radou i skutkem.

2) Obsah:

V roce 1344 Nového galaktického letopočtu – to odpovídá roku 4931 starého křesťanského letopočtu – ohrožuje domov lidí Terminační kolona TRAITOR. Tento gigantický válečný červ Chaosu zřídil po celé Mléčné dráze své tvrze. Díky ochraně temnopole nemohou být jednotky TRAITORU zaměřeny a napadeny. Obyvatelé Galaxie jsou proti koloně bezmocní. Jediní Pozemšťané dokážou vypátrat tvrz Chaosu, vybudovanou nedaleko Sluneční soustavy a zničí ji.

Ve hvězdokupě Charon, která je nepřístupná nejen pro Galaktiky, ale i pro kolonu, existuje nový prvek, takzvaný salkrit, po němž baží Mocnosti Chaosu. Charnaz Bakr, vyslanec Chaosu, podnikne nový výpad do Charonova mračna a do jeho středu – Zlaté soustavy. Dojde k BOJI O SALKRIT


V mračnu Charon předstupuje Kempo Doll’Arym před radu Charonců s informacemi o vnějším světě, zkostnatělí staří páni však stále odmítají veškeré změny v zažitých tradicích jejich národa. Když jeden Strukturor nahlásí 22 gigantických kosmických lodí vstupující do mraku, žádá Kempo radu o uvolnění Charon-sboru pro nadcházející střetnutí. Tuto žádost však rada zamítá. Sheerdurn i Kempo se dovídají že stejný názor v radě zastává i Kempův otec, což je pro oba velký šok.

Aby čelili nebezpečí, nechá Kempo přes zákaz rady všechny strukturální piloty, ať už se slabým, či silným nadáním pro vyvolání bouří, svolat u bezplanetárního slunce Tsaba. Zde zuří neustálá silná strukturální bouře, kterou chtějí Charonci využít.

Mezitím se pokusí Charonec Srecno o atentát na Kempu a to z pověření jeho vlastního tchána. Atentát se nezdaří, ale Kempo je přesto zděšen kam až sahá moc rady.

Následně dochází k boji. Asi 20 srtukturorů se postaví 22 TRAICAH továrnám, 40km obrům. Posádka továren, Charnaz Bakrové, nevidí v Charoncích žádné velké nebezpečí, ale ti přesto tvrdě udeří. Skutečnost velkých ztrát na životech Kempo Atlanovi později zatají – vinou běsnění bouře hyne i velká část posádky DORYNY. Jedna TRAICAH továrna však proráží a stále se blíží ke Zlaté soustavě. Za pomoci malého množství salkritu Kempo za cenu nesmírných bolestí loď zničí, přičemž díky použití salkritu při tom nezahyne ani jeden člen posádky. Přesto je Kempova bolest od použití salkritu neskutečně trýznivá.

Po tomto střetnutí chce Kempo jít s v bitvě nahraným filmem do médií a informovat tak celý národ. Kromě toho uzavírá Atlanovám prostřednictvím smlouvy s LSP. VERACRUZ doručí na palubě lodí AUBERG a TABASCO materiál pro charonce výměnou za 2,5 kg salkritu, jež bude odvezen na Zemi. Také Gucky a Marc London se vrací, vzhledem k jejich omezené použitelnosti v mraku, zpět na zemi.

Charon-sbor spustí pravidelnou kyvadlovou dopravu dosoustavy Lanathon a Zlatého soustavy, kromě toho převečou stanici do Zlaté soustavy kvůli lepšímu ochodu se Seecharany i jejich stanici. Jako protislužbu dodá LSP technický knot-how pro zbraňové systémy na strukturory.

VERACRUZ spolu s Atlanem zůstavá v mračnu Charon.

Obrázek
I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched C-beams glitter in the dark near the Tannhauser gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die.
Uživatelský avatar
rauksul
Poručík
Poručík
Příspěvky: 128
Registrován: 30. duben 2007, 16:25:15
Oblíbená postava: Crest da Zoltral
Oblíbená loď: KARRIBO, PRAETORIA
Oblíbený díl: PR 99, Přítel lidstva
Členství v klubu: Yes
Bydliště: Matriněves 23
Kontaktovat uživatele:

Obrázek

2316) Arndt Ellmer - Soupeř z kolony

(Planeta je využita – Duální kapitán potká svého osobního nepřítele)

- cyklus: TERRANOVA (2300-2399)

- rok děje: 1344 NGL

- obálka: Dirk Schulz

- kresba: Michael Wittmann


1)Hlavní postavy románu:

Zerberoff – Duální kapitán požaduje velení nad novou tvrzí kolony.

Tafferier – Vícekapitán se snaží zlikvidovat svého konkurenta.

Valthero – Arkonidan se považuje za partnera Caiwanů, očekávaná však své přeložení.

Dando Gentury - Starý Caiwan se obává konce svých životních iluzí.

2) Obsah:

V roce 1344 Nového galaktického letopočtu – to odpovídá roku 4931 starého křesťanského letopočtu – ohrožuje domov lidí Terminační kolona TRAITOR. Tento gigantický válečný červ Chaosu zřídil po celé Mléčné dráze své tvrze. Díky ochraně temnopole nemohou být jednotky TRAITORU zaměřeny a napadeny. Obyvatelé Galaxie jsou proti koloně bezmocní. Jediní Pozemšťané dokážou vypátrat tvrz Chaosu, vybudovanou nedaleko Sluneční soustavy a zničí ji.

Zatímco jsou na Zemi budována obranná zařízení, jiné světy jsou TRAITORU vydány na milost. Jelikož salkrit v Charonově mraku je pro Chaos prozatím nedosažitelný, pátrá Duální kapitán po nových, přístupnějších zdrojích surovin. Přitom potká svého RIVALA Z KOLONY...


Duální kapitán Zerberoff dosáhne stanoviště tvrze kolony TRAICOON 0096. Lépe řečeno stanoviště kde se TRAICOON 0096 měl nacházet… V hvězdokupě Hayok se nachází tvrze kolovy TRAICOON 0099 s 6 TRAICAH továrnami. TRAICOON 0096 se nachází Claysonovy hvězdy. Výměna tvrzí je problematická, protože TRAICOON 0099 ještě stále není hotova. Aby se Zerberoff dověděl podrobnosti odebera se na palubu tvrze TRAICOON 0099, kde zastihne Duálního vícekapitána Tafferiera složeného z Mor’Daera a humanoidního Awoura, lovců TRAITORU. Zerberoff jej zná z minula – Tafferier vašak není jeho přítel, právě naopak. Skutečnost že Zerberof převezme velení nad TRAICOONem 0099 však musí kvůli nízké hodnosti s nevolí akceptovat. Zerberoff požaduje rychlejší dokončení tvrze, neboť zjisti, že pozemšťané už dokáží lokalizovat temnopole. Když po čase pozemšťané skutečně zjistí pozici tvrze je příliš pozdě – obranné zbraně TRAICOONu 0099 jsou hotovy. Pozemšťané a Arkonidané jsou dost moudří na to, aby zvolili ústup.

Na Caiwanu vládne mezi Arkonidany a Caiwany nucené přátelství – Caiwané kutají pro Arkonidany Khalunvatt, druh hyperkrystalů. Za to mají od Arkonidanů politockou autonomii, samozřejmě jen neoficiálně. Oficiálně májí na světě hlavní slovo 411 světelných let od Hayoku Arkonidané.

Orbton Valthero, jež má být brzy přemístěn do Thantur-Loku, letí na svojí horskou chatu za svojí milou Ayou. K jeho zděšení nejde ale hory ve vzpouře, země se chvěje, z hor padají laviny. Náhorní plošina na níž leží chata se k jeho zděšení sesula. Jeho milenka je ale naštěstí živá – Schaspakové jí zachranili. Na Ayinu žádost letí Valthero k Dandu Genturymu. Přestárlý náčelník Caiwanů zde sděluje Arkonidanovi, že za revoltu odpovídají Schasparové, neboť jsou zmatení poruchami energetického pole planety a odcházejí na východ do jiné části planety. Vojenské vedení Arkonidanů se Caiwanu se domnívá, že Dandovo tvrzení o poruše pole je trik na odnání Arkonidanů. Když však druhého dne je porucha podle Dandyho pominula Caiwané nabízí jako odškodné 10 kutání zdarma. Morgan da Hogath se domnívá že jednotka TRAITORU bude chtít kvůli hyperkrystalům obsadit Caiwan.

Na TRAICOON 0099 čeká Zerberoff marně na příchod pokrokového výboru. Když se v září 1344 NGL zašíná zásoba hyperkystalů tenčit, vyrazí Zerberoff s továrnou TRAICAH-1003 na Caiwan, kde chce získat sice méně hodnotné, ale zase ve větší množství se nacházející hyperkrystaly. Velení nad tvrzí kolony je v jeho nepřítomnosti pověřen Tafferier.

Když továrna kolony dorazí na Caiwan jednotky křišťálového impéria prchají. Veškeré obyvatelstvo je ale na planětě zanecháno. Hyperkystaly na Caiwanu jsou v ložiscích „válcovány“ něčím podobným intervalovám dělům z továrny a později tak nakládány…

Jak toto přesně probíhá se dozví Valthero a Aya na vlastní kůži. Palebný val z tvrze přejede přes veškerý povrch a zničí tak veškerá život na povrchu. Jen Valthero a Aya, jakož i nekteří Caiwané, se schovají v vyhloubené štole. Caiwané jsou neklidní, jelikož jejich symbionti – Schaspakové jsou ničivou bouří poškozování a mohli by umřít. Valtero a Aa jsou očití svědkové toho, jak továrna zužitkovává celou planetu – TRAICAH 1003 se rozdělí na 5 částí a vyšle pomocný člun. Ten koncentruje paprsky, které roztaví veškerou organickou látku až do hloubky 400m, zůstanou jen hyperkrystaly. Ty jsou převezeny na palubu továrny. Valthero a Aya se ukryjí do větší hlouky a uniknou tak smrtícímu záření. Doufají, že práce kolony je skončena a ta brzy odletí. Továrna však rozmetá celou planetu Caiwan na kusy – kvůli krystalům jež se nacházejí ve velké hloubce…

Na palubě TRAICAHu 1003 dojde mezitím k boji mezi Zerberoffem a Tafferierem. Ve vyčerpávajícím souboji Zaberoffovi pomůže fakt že díky Marcu Londonovi již prodělal bolest působenou trýznivým paradarem. Přesto jej souboj velmi vyčerpá. Když jej po dnech regenerace kontaktuje Kalbaron TRAICOON 0099. Ten Zerberoffovi sděluje že pokrokový výbor je zdržován v jiné části vesmíru. Zerberoff z těchto informací vyvodí vlastní důsledky – poručí temným obeliskům v prvním kvadrantu začít s první částí „vysílání“.

Obrázek
Naposledy upravil(a) rauksul dne 10. říjen 2007, 10:45:55, celkem upraveno 1 x.
I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched C-beams glitter in the dark near the Tannhauser gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die.
Uživatelský avatar
rauksul
Poručík
Poručík
Příspěvky: 128
Registrován: 30. duben 2007, 16:25:15
Oblíbená postava: Crest da Zoltral
Oblíbená loď: KARRIBO, PRAETORIA
Oblíbený díl: PR 99, Přítel lidstva
Členství v klubu: Yes
Bydliště: Matriněves 23
Kontaktovat uživatele:

Obrázek

2317) Uwe Anton - Pád Arkonu

(Temný obelisk v Thantur - Loku - imperátor Bostich se rozhodne)

- cyklus: TERRANOVA (2300-2399)

- čas děje: 1344 NGL

- obálka : Dick Schulz

- kresba : Michael Wittmann

1) Hlavní postavy románu:

Gaumarol Bostich I. – Nesmrtelný imperátor z Arkonu přijme dar a vezme si na mušku tvrz kolony.

Aktakul – Šéfvědec z Arkonu se pokouší oddálit pád Arkonu.

Kucurrt – „Šťastný Kucurrt“ vidí nebezpečí, na něž nestačí.

Thamel Kavalliter – Pozemšťan přiváží poselství terranského Rezidenta.

2) obsah:

V roce 1344 Nového galaktického letopočtu – to odpovídá roku [4931]] starého křesťanského letopočtu – ohrožuje domov lidí Terminační kolona TRAITOR. Tento gigantický válečný červ hodlá Mléčnou dráhu proměnit ve zdrojovou galaxii Chaosu. Chce tak prospět negasféře, vznikající v nedalekém hvězdném ostrově – Hangayi. Pod ochranou temnopole byly po galaxii rozmístěny tvrze kolony. Pozemšťané jako jediní dokázali vypátrat tvrz Chaosu, vybudovanou nedaleko Sluneční soustavy a šťastnou náhodou ji zničili.

Ostatní obyvatelé Galaxie jsou však proti koloně bezmocní. Dokonce i největší říše Mléčné dráhy je akutně ohrožena. Bostich I. se obává PÁDU ARKONU


V Mléčné dráze 5. října 1344 NGL, Imperátor Bostich I. proklamoval před arkonskou šlechtou pozici Arkonu, neboli božského ompéria, které se však na svých hranicích začíná rozpadat. Proto chce pro říši opět zavést pojem Křišťálové impérium. Na audienci čeká i kosmická loď LSP. Ta přináší 2 kantorovy sextanty pro Křišťálové impérium. Tyto přístroje jsou však zaplombované a budou fungovat jen určitý čas, přesto je to projev Perryho Rhodana, že on, ani lidstvo, nechtějí, aby jen kvůli pýše a rivalitě padl i zbytek Mléčné dráhy do rukou chaosu.

Jeden sextant nechá Bostich zamontovat do své vlajkové lodi, druhý dostane Aktakul, jeho přítel a Ka'Marentis. Ten se nachází v nepříznivé situaci, Bostich od něj žádá zbran proti Fraktálovému zvonu, přesto má vědec jistou představu - pracuje na VRITRA dělu, zbraň podobné disonančnímu dělu. Zbraň je však stále jen prototyp.

Bostich najde se sextantem hned na první pokus tvrz kolony i s třemi TRAICAH továrnami. Krátce po tom se odebere temný obelisk na cestu od sil chaosu přímo na Arkon I. Arkonidané tomu nejsou schopni zabránit a obelisk přistane u náhorní plošiny Thek-Laktran. Bezprostředně po přistáníse z obelisku vysunou dvě anténám podobné tyče a začnou vysílat UHF zaměřovací signál.

Bostich poté, 9. října, poručí útok na tvrz kolony. Aktakul je proti útoku a předpovídá porážku, jeho slova se vyplní – asi 4500 jednotek arkonidanů je zničeno, protivník však nemá žádné stráty.

Přesto byl boj k něčemu dobrý. Z prototypů nových děl jich 11 selhalo úplně, ale zásahy zbylých 12 děl vzbudil zájem. Byly naměřený výkyvy ve fraktálovém zvonu jež tyto zásahy vyvolaly, ke skutečnému ohrožení tvrzí však ostřelování 12 děl VITRA nestačí.

10. říjen se stane tmovou skvrnou v historii Arkonu. Bostich v reakci na převahu TRAITORU poručí stáhnutí se do systému slunce Voga. Zalit se stává, jak Bostich doufá jen na krátký čas, novým hlavním stanem Křišťálového impéria.

Obrázek
Naposledy upravil(a) rauksul dne 10. říjen 2007, 10:44:54, celkem upraveno 1 x.
I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched C-beams glitter in the dark near the Tannhauser gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die.
Uživatelský avatar
rauksul
Poručík
Poručík
Příspěvky: 128
Registrován: 30. duben 2007, 16:25:15
Oblíbená postava: Crest da Zoltral
Oblíbená loď: KARRIBO, PRAETORIA
Oblíbený díl: PR 99, Přítel lidstva
Členství v klubu: Yes
Bydliště: Matriněves 23
Kontaktovat uživatele:

Obrázek

2318) Uwe Anton - Temný obelisk

(Závod s časem – Země čeká na mutanta)

- cyklus: TERRANOVA (2300-2399)

- čas děje: 1344 NGL

- obálka : Dirk Schulz

- kresba : Michael Wittmann

1) Hlavní postavy románu:

Fawn Suzuke – Vyslankyni Jádra hrozí zničení.

Perry Rhodan – Pozemský Rezident pochybuje o svém rozhodnutí.

Radek Beibel – Bezpečnostní zmocněnec Whistlerova podniku je ohrožen.

Marreli Nissunom – Šohake je ochoten podstoupit jakékoli riziko.

Trim Marath a Startac Schroeder – Dva mutanti jsou naléhavě zapotřebí na Zemi.

2) Obsah

V roce 1344 Nového galaktického letopočtu – to odpovídá roku 4931 starého křesťanského letopočtu – ohrožuje domov lidí Terminační kolona TRAITOR. Tento gigantický válečný červ Chaosu zřídil po celé Mléčné dráze své tvrze. Díky ochraně temnopole nemohou být jednotky a tvrze TRAITORU zaměřeny a napadeny. Pozemšťané však dokázali vypátrat tvrz Chaosu, vybudovanou nedaleko Sluneční soustavy a šťastnou náhodou ji zničili.

Představují však výjimku, ostatní obyvatelé Galaxie jsou zcela bezmocní. Málokdo pochybuje, že je Mléčná dráha dost silná, aby se ubránila. Ani flotila Křišťálového impéria nedokázala proti lodím TRAITORU zhola nic. Stejně jako na Krystalickém světě mají být brzy na mnohých planetách rozmístěny symboly moci Chaosu. Tam stojí, nedotknutelný lidem galaxie, TEMNÝ OBELISK


26. září 1344 NGL se na okraji Sluneční soustavy objevuje Traitank. Loď okamžik setrvává na místě a pak opět mizí. Přesto je pro LSP situace evidentně choulostivá – chaos může dorazit kdykoliv. 27. září 1344 NGL naváže hyperrádiový kontakt se Solární rezidencí AUBERG. Atlan podává zprávu o nálezech v Charonově mračně a že AUBERG a TABASCO přiletí s 2,5 kg salkritu v ideálním případě 6. října spolu s Guckym a Marcem Londonem na palubě. Malcom S. Daellian na Rezidenta naléhá, aby jej nechal salkrit zabudovat do tendrů LORETTA a krystalický štít tak mohl být vybudován co nejdříve.

2. října je u Perryho Rhodana objeví Fawn Suzuke. Projekce posla Jádra je oslabená a zoufale potřebuje Marca Londona. Aby mohla Sluneční soustavu chránit a podporovat musela se oddělit od Jádra, ale nyní jí z nedostatku energie hrozí zánik. Bez pomoci psionického korespondera vydrží jen dva dny. Dříve než Rhodan může jakkoliv zasáhnout, projekce zmizí. Ještě předtím ale řekne, že se blíží temný obelisk.

O okamžik později dochází na univerzitě Terranii k nehodě. Při zdravotní zkoušce interferuje zdravotní zařízení s energií Fawn Suzuke a její projekce je tak vtáhnuta do těla Radka Beibela, zaměstnance Whistler Company. Ten je však příliš slabý a psoinicky nenadaný, takže hrozí, že přítomnost Fawn v jeho těle jej zahubí. Rhodan dá přivést dvanáct Šohaaků. Nejstarší Šoaka, spolu s Trimem Marathem a Startacem Schroederem vysvobodí myšlenkovou substanci z Radkova těla a sám jí převezme. Ale ani v těle Šoaky nevydrží Fawn dlouho, začíná závod s časem…

Beibel podává Rhodanovi zprávu o temném obelisku jež mu v mysli předal posel Jádra. Čas plyne, až 6. října ráno konečně dorazí očekávaný psionický koresponder Marc London, jakož i Gucky a salkrit. Deallian se dá okamžitě do práce, Marc se odebere k Fawn Suzuke, kterou se mu, stejně jako Šoaku, podaří stabilizovat.

Blíží se však hrozná zvěst – z Hayoku se ke Sluneční soustavě blíží stín – temný obelisk. LORETTA tendry jsou uvedeny do pozic, krystalický štít se podaří aktivovat a obelisk je zničen. Aktivace štítu však znehodnotila téměž 2 kila salkritu, nebezpečí je však zažehnáno. Homer G. Adams sestaví loďstvo do Charonova mračna, první dodávka však dorazí nejdříve mezi 24. listopadem a 24. prosincem. Do té doby má Daellian upravit LORETTA tendry na efektivnější pouívání salkritu tak, aby už nedocházelo k jeho ztrátám.

Mimo to Gucky, z Rhodanova pověření sleduje Beibela a Whistler Copany a najde některé nesrovnalosti, na jedné z toalet ve Whistler Copany dojde k záhadnému výbuchu.

Obrázek
Naposledy upravil(a) rauksul dne 10. říjen 2007, 10:43:15, celkem upraveno 1 x.
I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched C-beams glitter in the dark near the Tannhauser gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die.
Uživatelský avatar
rauksul
Poručík
Poručík
Příspěvky: 128
Registrován: 30. duben 2007, 16:25:15
Oblíbená postava: Crest da Zoltral
Oblíbená loď: KARRIBO, PRAETORIA
Oblíbený díl: PR 99, Přítel lidstva
Členství v klubu: Yes
Bydliště: Matriněves 23
Kontaktovat uživatele:

Obrázek

2319) Titus Müller - Osadníci z Vulgatyvydáno: 27.1.2006

(Jsou pozemskými kolonisty – a obdrží návštěvu od Terminační kolony)

rok děje: 1344 NGL

vyklus : TERRANOVA (2300-2399)

obálka : Dirk Schulz

kresba : Michael Wittmann

1) Hlavní postavy románu:

Arrick Aargrefe – Mladý obyvatel Vanderbeytenu pozná tajemství prastarých knih.

Kantur Gotha – Patriarcha z Vulgaty zkouší dodržet pravidla svého společenství.

Murielle Gotha – Dcera patriarchy si musí zvolit stranu.

Velved Karwai - Náčelník Galchinů vidí pro svůj lid jen jedinou naději.

Ačuk – Bojovník sleduje vlastní plány.

2) Obsah:

Na Zemi a planetách Mléčné dráhy se píše rok 1344 nového galaktického letopočtu – to odpovídá roku 4931 starého letopočtu. Od chvíle, kdy Galaxii postihla změna kosmické hyperkonstanty, už uplynulo 13 let.

Mezitím se situace normalizovala: Kosmický obchod znovu funguje, technika dělá velké pokroky. Avšak do Mléčné dráhy dorazí Terminační kolona TRAITOR. Tato gigantická vesmírná flotila patří k Mocnostem Chaosu, které mají s galaxií lidstva své vlastní plány. Na mnoha místech vznikly tvrze kolony, aby přivedly civilizované světy pod karabáč TRAITORU. Jedna z těchto tvrzí – TRAICOON 0098 – byla zničena na okraji Sluneční soustavy, ale její velitel uprchl.

V ten samý čas se kolona angažuje i v jiných oblastech Mléčné dráhy. Postižena je i neznámá planeta Vanderbeyten. V tomto případě jsou ohroženi OSADNÍCI Z VULGATY...


Vanderbwyten je přírodní, klidný svět, který byl v pátém století NGL osídlen jednou pozemskou sektou. Noví osadníci se nazývali Vulgatové a zřekli se veškeré techniky. Jako předloha k jejich společnosti jim posloužila křesťanská bible. Civilizace se však pod vedením patriarchů změnila, v průběhu staletí na sebe patriarchové strhávali moc a nyní je z desatera už 520 přikázaní…

Kažné sůde desetiletí vždy zaletěly lodě LSP k planětě aby zjistili stav kolonie a nabídly svou pomoc, patriarchové vždy odmítli. Ke kontaktu od dob hyperšoku ještě nedošlo. Mladý Arrick Aargrefe se ze zvědavosti přidá k vyhnancům a vzbouřencům jež nejsou spokojeni se způsobem vlády. Arrick najde v dómu Genesis, kam vniknul aby ukořistil rádiový přístroj na zavolání LSP, starou bibli. Arrick je z bible psané v interkosmu učarován a káže s její pomocí vyhnancům. O několik let později se na planetu dostává skupina Galchinerů – jednoho z národů terminační kolony TRAITOR, jsou to ale dezertéři. Jejich národ už dlouho nemá žádnou speciální funkci uvnitř kolony, takže jejich národ čítá už jen 110 jedinců. Svojí loď nechají aby se zřítila do slunce. Strach vzbuzující bytosti hledají u Bulharů azyl, jelikož tato planeta je pro TRAITOR bezcenná. Navíc se Galchinerové musí schovávat mezi národem jiné rasy – to aby myšlenkové impulsy Vulgatů překryly ty jejich a TRAITOR je nenašel.

To se na poslední chvíli daří Arrickovi, když svému národu připomene „lásku k bližnímu svému“ a na to že i jejich předkové zde na planetě hledali azyl před technizovaným světem.

Tak se podaří TRAITOR oklamat. Veškerá technika Galchinerů je zničena. Galchineráné mimo to zabijí patriarchu, jelikož se je pokusí s vlastní zatajenou technikou zničit.

Obrázek
I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched C-beams glitter in the dark near the Tannhauser gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die.
Uživatelský avatar
rauksul
Poručík
Poručík
Příspěvky: 128
Registrován: 30. duben 2007, 16:25:15
Oblíbená postava: Crest da Zoltral
Oblíbená loď: KARRIBO, PRAETORIA
Oblíbený díl: PR 99, Přítel lidstva
Členství v klubu: Yes
Bydliště: Matriněves 23
Kontaktovat uživatele:

Obrázek

2320) Arndt Ellmer - Terra v psiobouři

(Přichází jako průvodce – a vyhledá vhodné ohnisko)

rok děje: 1344 NGL

Obálka : Swen Papenbrock

Kresba: Swen Papenbrock

1) Hlavní postavy románu:

Marc London – Mladý psionický koresponder miluje polohmotnou ženu.

Fawn Suzuke – Tajemná vyslankyně Jádra neúnavně pátrá po správném místě.

Mondra Diamondová – Bývalá agentka Ligy doprovází dva mladé lidi při neobyčejném pátrání.

Perry Rhodan – Pozemšťan doufá v cennou pomoc v zoufalém boji.

2) Obsah:

Na Zemi a planetách Mléčné dráhy se píše rok 1344 nového galaktického letopočtů – to odpovídá roku 4931 starého letopočtu. Od chvíle, kdy Galaxii postihla změna kosmické hyperkonstanty, už uplynulo 13 let.

Mezitím se situace normalizovala: Kosmický obchod znovu funguje, technika dělá velké pokroky. Avšak do Mléčné dráhy dorazí Terminační kolona TRAITOR. Tato gigantická vesmírná flotila patří k Mocnostem Chaosu, které mají s galaxií lidstva své vlastní plány. Na mnoha místech vznikly tvrze kolony, aby přivedly civilizované světy pod karabáč TRAITORU. Jedna z těchto tvrzí – TRAICOON 0098 – byla zničena na okraji Sluneční soustavy, ale její velitel uprchl.

Obyvatelé Země musí počítat s tím, že brzy přijde nový útok na Sluneční soustavu. Potom přichází nečekaná návštěva - a lidé vidí TERRU V PSIOBOUŘI


Fawn Suzuke je opět, alespoň do určité míry, stabilizována. Vysvětluje pozemšťanům, že je třeba nalézt vhodné místo na Zemi. Neprozradí však přesný důvod. Mondra Diamond, jako pilotka a spojka k Perrymu Rhodanovi jí v hledání pomáhá. S nimi musí být i Marc London, píše se 8. říjen 1344 NGL.

Hledání se táhne velmi dlouho, všichni jsou netrpěliví a mají podezření, že TRAITOR o Suzuke ví a sleduje jejich počínání. Fawn musí být z nedostatku energie neustále v blízkosti Marca Londona, jelikož ona k sobě cítí sympatie nečiní jím to potíže a ubytují se v Terranii v utajeném paláci JASANY.

V Grónsku se však vše vyjasní – ten kdo je pronásleduje je jen reportér médií. 10. října najde Fawn Suzuke konečně to správné místo v Galapážských ostrovech – Isla Bartolomé. Zde se má objevit manifestace Jádra. Bytost vzniklá z 34 000 monochrom mutantů však potřebuje pro své myšlenkové síly „kotvu“. Pomoc však Suzuke najde u Šhoaaků. Příchod Jádra na Zemi začíná. Mezitím však dorazí přes radioreléový spoj zpráva o pádu Arkonu. Podle Fawn Suzuke jistě padnou další světy, Země k nim však patřit nesmí.

14. října dorazí poslední část Jádra. Nyní kompletní Jádro promlouvá k Rezidentovi, vysvětluje, že ID na základě vznikající negasféry musel opustit svou mocenskou oblast. Ta nyní platí za osiřelou. Změna sil v lokální skupině navíc činí pro pozitivní superinteligenci prakticky nemožné v této oblasti jakkoli operovat. I služebníci kosmokratů jsou budou v blízké i střednědobé budoucnosti zaneprázdněni jinde. Lidstvo má však víc přátel než si myslí – Jádro povolalo na pomoc mimogalaktickou moc a ta je nyní na cestě.

Z 15. na 16. října zhasnou na Zemi hvězdy – TERRANOVA štít je opět aktivní. Podle plánu má být aktivní po dobu 10 dní.

Obrázek
I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched C-beams glitter in the dark near the Tannhauser gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die.
Uživatelský avatar
rauksul
Poručík
Poručík
Příspěvky: 128
Registrován: 30. duben 2007, 16:25:15
Oblíbená postava: Crest da Zoltral
Oblíbená loď: KARRIBO, PRAETORIA
Oblíbený díl: PR 99, Přítel lidstva
Členství v klubu: Yes
Bydliště: Matriněves 23
Kontaktovat uživatele:

Obrázek

2321 - Hubert Haensel Stíny nad Halutem

(Smrt se blíží – Terminační kolona pátrá po zdrojích)

rok děje: 1344 NGL

Obálka : Swen Papenbrock

Kresba: Swen Papenbrock

1)Hlavní postavy románu:

Icho Tolot – Haluťan se vrací ke svému lidu s děsivými zprávami.

Zerberoff – Duální kapitán se musí podřídit mocnejšímu.

Malikadi – Duální vícekapitán sahá po moci, avšak musí ji přenechat Zerberoffovi.

Cornor Lerz – Starý známý ze dnů Koncilu se hlásí o slovo.

Evor Torkas – Haluťan v popudu hledá ventil pro svou agresivitu.

2) Obsah:

Na Zemi a planetách Mléčné dráhy se píše rok 1344 nového galaktického letopočtu – to odpovídá roku 4931 starého letopočtu. Od chvíle, kdy Galaxii postihla změna kosmické hyperkonstanty, už uplynulo 13 let.

Mezitím se situace normalizovala: Kosmický obchod znovu funguje, technika dělá velké pokroky. Avšak do Mléčné dráhy dorazí Terminační kolona TRAITOR. Tato gigantická vesmírná flotila patří k Mocnostem Chaosu, které mají s galaxií lidstva své vlastní plány. Na mnoha místech vznikly tvrze kolony, aby přivedly civilizované světy pod karabáč TRAITORU. Jedna z těchto tvrzí – TRAICOON 0098 – byla zničena na okraji Sluneční soustavy, ale její velitel uprchl.

Vysláním Temných obelisků na nejdůležitější planety pokračuje kolona v dobývání moci. Nepřátelské síly neudeřily pouze proti Arkonu. Jejich dalším cílem je střed galaxie, kde se vynoří STÍNY NAD HALUTAEM...

V prvních říjnových týdnech se vrátí Icho Tolot na Halut. S sebou přiveze i jeden kantorův sextant, aby mohl svým soukmenovcům dokázat, že i Halut je na seznamu Terminační kolony . V rozporu s ostatními sextanty, jež Terranský rezident nechal rozdělit mezi národy Mléčné dráhy je tento nezaplombován. S některými vybranými vědci pracuje Icho Tolot na palubě HALUTA III na hledání tvrzí kolony s soustavě slunce Haluty a tvrz skutečně naleznou. Icho Tolot nechá okamžitě na Halut svolat konferenci – jde o budoucnost všech haluťanů. Těch je na planetě asi jen 90 000, protože zbylých 10 000 haluťanů bylo v době zvýšení hyperimpedance mimo Halut z důvodu puzení. Z těchto 10 tisíc se zatím vrátilo jen 18. Kosmické lodě obrů se od hyperšoku změnily, na 100 metrové buňky přidělali modulovým způsobem další vrstvy, takže nyní mají lodě v průměru 350 metrů. Centrální buňky jsou však stále původní.

Ve stejné době povolá duální kapitán velitele ostatních tvrzí ke konferenci do TRAICOONu 0106, která stojí u Haluty. V této pevnosti je kapitán pro centrální oblast v Mléčné dráhy. Ten chce ostatní velitele jež jsou v nižších hodnostech získat pro své účely co se týče temných obelisků, většinou se jedná o obyčejné Kalbarony z národa Mor’Daer, jenom tři jsou v hodnosti vícekapitána a jsou tedy duální bytosti tak jako on sám, mezi nimi je i velitel TRAICOONu 0106.

Na konferenci haluťanů je přibližně 3000 z 8000 přítomných proti plánu Icho Tolota opustit halut. Ten přesvědčuje shromáždění, že pro TRITOR není důležitá planeta, ale národ haluťanů, kteří mají být proměněni na gigantické bojové stroje ve službách kolony. Starý haluťan Conor Lerz, který jíž zažil útěk před Lary na Terzrock, zastává názor, že haluťané by měli zůstat ve své domovině a třeba i vymřít. Přesto padá rozhodnutí ve prospěch Icho Tolot – útěk.

Na TRAICOONu 0106 objasní Zerberoff jeho dosavadní počínaní ve svých plánech pro budoucnost. V Malikandim, jež je taktéž duální bytostí, najde ale soupeře ve svých plánech. Zerberoff však doufá, že má všechny argumenty na své straně. U pevnosti se náhle objevuje temnokapsle – Zerberoff nejdřív myslí, že jde o Temného vyšetřovatele, ale ve skutečnosti se ukáže, že jde o Terminačního herolda, mocného posla jež je podřízen přímo pokrokovému výboru a který je tím pádem v mnohem vyšší hodnosti než duální kapitán. Herold podá zprávu, že moci v Hangayi jsou udiveny z toho, že Obelisky již byly vyslány a požadují zprávu od zodpovědného velitele. Zerberoff ví, že se před heroldem nemůže skrývat a přizná se, že jím je on. Přesto trvá na tom, že nenese zodpovědnost a že selhali temní vyšetřovatelé. Přesně v tuto dobu, tedy 11. října 1344 NGL zaútočí 25 halutských lodí na tvrz. Jedná se o 24 haluťanů v pobudu a Icho Tolota s HALUTou III

Velitel útok nejdříve ignoruje a hodnotí útok jako nikterak nebezpečný. Až se objasní, že jde jen o klamný útok, neboť halut po chvíli opustí téměř 90 000 plavidel jež se rozletí na všechny strany, jen směrem k tvrzi ne. Zerberoff převezme nad tvrzí velení a vysílá eskadry chaosu, je však příliš pozdě. S 540 loděmi se podaří zachytil jen 112 lodí haluťanů. Ostatní, včetně Icho tolota, stihnou přejít do lineárního prostoru a utéct tak před zásahem Umocňovače (vrhače) potenciálu. Halut je tedy opuštěný a jako zdroj bezcenný.

Terminační herold připíše tuto prohranou bitvu účet Zerberoffa, jelikož tuší, že duální kapitán jedná za účelem vlastního prospěchu. Následně je mu nenáviděný Malikandi přiřazen jako poradce, proti čemuž se Zerberoff nemůže nijak bránit. Také má začít váleční tažení "druhého stupně". Ohledně Sluneční soustavy sdělí herold, že na Zemi jsou již dlouho umístěni Koda Arialové. O tom neměl Zerberoff žádné tušení. Krystalický štít u Sol má být prozatím ponechán aktivní.

Když herold odlétá, Zerberoff zkusí zjistit všechny výskyty herolda i motivátora jež jej doprovází a nahrát je do počítače. Při tom poruší bezpečnostní opatření a pochopí, že ještě nemá dostatečné oprávnění se na záznamy podívat a musí postoupit na vyšší místo. Přesto má v plánu útočit a hodlá ignorovat nařízení o skrývání se…

Obrázek
I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched C-beams glitter in the dark near the Tannhauser gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die.
Uživatelský avatar
rauksul
Poručík
Poručík
Příspěvky: 128
Registrován: 30. duben 2007, 16:25:15
Oblíbená postava: Crest da Zoltral
Oblíbená loď: KARRIBO, PRAETORIA
Oblíbený díl: PR 99, Přítel lidstva
Členství v klubu: Yes
Bydliště: Matriněves 23
Kontaktovat uživatele:

Obrázek

2322) Horst Hoffmann Spáči ze Země

(Zvláštní události na Zemi – TRAITOR nasazuje sabotéry)

rok děje: 1344 NGL

Obálka : Swen Papenbrock

Kresba: Swen Papenbrock

1) Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan – Pozemšťan očekává rozhodující útok Terminační kolony.

Mondra Diamond – Tajemnice LSP se stará o Jádro a nevítané hosty.

Sunday Arlsson – Mladý poručík má problém se svým sebevědomím.

Fiona Arlingsová – Pozemšťanka by po letech ráda viděla svého syna.

2) Obsah:

Na Zemi a planetách Mléčné dráhy se píše rok 1344 nového galaktického letopočtu – to odpovídá roku 4931 starého letopočtu. Od chvíle, kdy Galaxii postihla změna kosmické hyperkonstanty, už uplynulo 13 let.

Mezitím se situace normalizovala: Kosmický obchod znovu funguje, technika dělá velké pokroky. Avšak do Mléčné dráhy dorazí Terminační kolona TRAITOR. Tato gigantická vesmírná flotila patří k Mocnostem Chaosu, které mají s galaxií lidstva své vlastní plány. Na mnoha místech vznikly tvrze kolony, aby přivedly civilizované světy pod karabáč TRAITORu. Jedna z těchto tvrzí – TRAICOON 0098 – byla zničena na okraji Sluneční soustavy, ale její velitel uprchl.

Vysláním Temných obelisků na nejdůležitější planety Mléčné dráhy pokračuje kolona v dobývání moci. Aby zdolala Zemi, musí zničit Křišťálový štít, který ji chrání. Ke slovu se tak dostávají SPÁČI ZE ZEMĚ…

Hormony Wohram je vdova a majitelka zdánlivých psů. Její muž zemřel před několika lety na Olympu.

Dne 17. října 1344 NGL podá Mondra Diamond na LEIFu ERIKSSONa II Perry Rhodanovi informaci o dění na Isla Bartolomé, kde našlo Jádro nový domov. Než může opět odletět na Zemi ozve se rudý alarm : vně ještě pořád aktivovaného TERRANOVA štítu se objeví 64 traitanků. Nijak však nereagují a vyčkávají. Mondra se tedy vrazí zpět na Zemi.

Na jednou z tendrů LORETTA ve stejnou chvíli je Sunday Arlsson vyrušen poplachem od jídla. Potká Shawntte Corkovou, ženu, která se mu líbí a se kterou několikrát mluvil. Sunday se rozhodne, tři dny před svou dovolenou, si s ní „na rovinu“ promluvit o jejich možném vztahu.

Mezitím zjistí Fiona Arlings více informací o Jádru. Její syn byl monochrom mutant a v roce 1303 NGL přešel do Jádra. A nyní, ona i jí podobní rodiče a příbuzní mají šanci opět vidět své milované. Na kalifornském pobřeží se shromáždí přibližně 500 takovýchto osob.

Na Galapážských ostrovech se ale nic neděje. Ani Fawn Suzuke ani Jádro nic neříká, bytost se musí zřejmě ještě zregenerovat po dlouhá a obtížně cestě.

Na dráze Pluta nechá Perry Rhodan objasňuje funkci projektu BACKDOOR a navazuje tak transmiterové spojení na Ferrol. Mimo štít se zatím uvolní šest traitanků a přibližuje se ke štítu, pálí na něj ze všech zbraní, ale štít ostřelování vydrží. Přestože si je duální vícekapitán jist, že ostřelování pomocí všech 64 traitanků by štít nevydržel má od Zerberoffa přikázáno nezasahovat dál do 1. Listopadu. Na zemi se má nejdříve zaktivovat pátá kolona TRAITORU – Koda Arielové.

A tak dojde 18. října ke zvláštnímu setkání v zanedbaném parku u Sirius River. Kalbaron rodiny Koda Arialů, dokonalý tvaroměnič se zde ukazuje jako ovčácký pes. Je to pes Hormony Wohramové. Setká se zde se třemi Derby, kteří se podobají ošklivým sýčkům. Spolu jsou ve stálém kontaktu přes takzvanou Koda-síť, ale k výměně složitějších informací je zapotřebí tělesná blízkost. Kalbaron předkládá třem Darebům plán : 25. října, přesně o 12 hodině polední má TERRANOVA štít vypadnout, tři tendry LORETTA mají být sabotovány.

Na tendr LORETTA-02 mezitím přiletí na inspekci Malcom S. Daellian a provádět ho má zrovna Arlson, který se v té době snaží získat sympatie Shawnette. Deallian mu při prohlídce naznačí některé přísně utajené informace, ale nemíní nic doopravdy důležitého prozradit. Arlston se baví s Shawnette a zjišťuje že za krátký čas v něm velmi ochotný Deallian vzbudil úplně jiný, lepší, obraz.

Na Zemi se mezitím vyhrocuje problém – v Monterey se rozhodnou členové rodin bývalých monochrom mutantů plout k Isla Bartolomé. Toto je podněcováno médii, především proto, že LSP vyhlásil kolem ostrova v pacifiku 500km zakázaný pás. Příslušníci rodin přesto na ostrov vyráží ve staré lodi.

Perry Rhodan nasazuje na případ Mondru Diamond, už proto, že i ona měla monochromatické dítě jež vstoupilo do vyšší bytosti.

Ve Waringerově akademii dochází k zvláštnímu věci – Harmony Wohram navštívila kancelář svého známého Nathana DeMoina. DeMoin Hormony vítá, je však nesvůj z přítomnosti psa. Následně hormony na její žádost vypoví všechno co ví o štítu TERRANOVA, přestože by neměl. Když ona i pes odejdou, DeMoin vše zapomene.

V parku u Sirius River si vymění Koda Arialové poslední informace. Plán sabotáže je hotov.

Je 19. říjen. Sunday se opět snaží o Shawnette, ale zjišťuje že nejde o žádné „dobývání“, ale že je skutečně zamilován. A Shewnette jej překvapuje když mu sdělí, že o jeho tajném citu věděla, ale chtěla vědět zda to myslí doopravdy. Sunday má při loučení se Shaenette zvláštní pocit a vše se mu motá, doufá však že během dovolené své city vyřeší.

Mondra zkouší mezitím zdržovat příslušníky na lodi. Apaluje na ně pomocí svých vlastních zkušeností, ale marně. Média i příslušníci chtějí za každou cenu vědět, co se stane když poruší hranici 500km. Mondra Diamond vidí jen jedinou možnost, zavolá na pomoc Terranského rezidenta. Než však dorazí, je loď zadržena tažným paprskem, což je samozřejmě velké sousto pro média.

Pozdě večer přistane na zemi rezident a nastupuje spolu s Guckym v jednání proti příbuzným mutantů. Nejdříve se mu to nedaří, ale pak mezi nimi Gucky objeví skrytého reportéra jež se celou dobu snažil situaci víc a víc vyostřit. Po jeho odvedení postupně dojde s příslušníky k domluvě a oni přijímají slib, že až nebude Jádro zaneprázdněno a pokud samo bude chtít navázat kontakt dostanou k němu přístup. Rhodan však čeká že se k tomu Jádro brzy nějak vyjádří.

22. října je Sunday Arlsson na Zemi, přesto ale neustále musí myslet na Shaenett. Když se opije a chce jít spát na dveře mu zaklepe zvláštní člověk s ošklivou sovou. Ucákne se jedná o Sundayova souseda. Sunday ale nemůže spustit oči ze sovy a najednou pozná, že na Zemi již nic nechce a hodlá se hned vrátit na LORETTU-02.

Sunday se vrazí zpět na LORETTU-02, to už je 23. říjen. V jeho batohu si však několik lidí všimne sovy. Nevrací se však přímo, ale postupně přes několik LORETTA tendrů a ptá se techniků na informace o možnosti nouzového vypnutí štítu. Každá posádka mu ochotně podá veškeré informace.

O den později zjistí podplukovník Shire, nejvyšší bezpečnostní důstojník na tendru LORETTA-02, informaci, že se chystá sabotáž. K tomu mu dopomohla náhoda – Sunday Arlsson udělal všechno pro to, aby se štít v poledne 25. října vypnul, ale vloudila se chyba – Sunday, jelikož nerozezná žlutou a modrou barvu zaměnil kombinaci kláves.

O chvíli později je ve své kabině přepaden agenty SPL. Ti zjistí že byl vystaven sugestivnímu vlivu a ten způsobil vše co udělal. Mezitím zemře za sovu maskovaný Koda Ariel kvůli Spáru laborátů. Myšlenkově stabilizovaní agenti taká ve dvou dalších tendrech objeví další dvě těla mrtvých "sov"

Na Zemi vidí Kalbaron, že mise ztroskotala. Taktéž registruje přes koba-síť smrt Darebů. Proto musí půl roku čekat, než se v jeho těle vyvinou další Koda Arialové. Zatím musí jednat sám.

Obrázek
I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched C-beams glitter in the dark near the Tannhauser gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die.
Uživatelský avatar
rauksul
Poručík
Poručík
Příspěvky: 128
Registrován: 30. duben 2007, 16:25:15
Oblíbená postava: Crest da Zoltral
Oblíbená loď: KARRIBO, PRAETORIA
Oblíbený díl: PR 99, Přítel lidstva
Členství v klubu: Yes
Bydliště: Matriněves 23
Kontaktovat uživatele:

Obrázek

2323) - Horst Hoffmann Děti Země

(Galapágy jako domov – Země má nové obyvatele)

rok děje: 1344 NGL

Obálka : Swen Papenbrock

Kresba: Swen Papenbrock

1) Hlavní postavy románu:

Marc London – Mladý psikoresponder má problémy se sebou a svými pocity.

Perry Rhodan – Pozemšťan se musí odhodlat k extrémnímu rozhodnutí.

Zarmaur – Duální vícekapitán obléhá se svou flotilou Sluneční soustavu.

Mondra Diamond – Tajemnice LSP se podivuje nad ctitelem.

2) Obsah:

Na Zemi a planetách Mléčné dráhy se píše rok 1344 nového galaktického letopočtu – to odpovídá roku 4931 starého letopočtu. Od chvíle, kdy Galaxii postihla změna kosmické hyperkonstanty, už uplynulo 13 let.

Mezitím se situace normalizovala: Kosmický obchod znovu funguje, technika dělá velké pokroky. Avšak do Mléčné dráhy dorazí Terminační kolona TRAITOR. Tato gigantická vesmírná flotila patří k Mocnostem Chaosu, které mají s galaxií lidstva své vlastní plány. Na mnoha místech vznikly tvrze kolony, aby přivedly civilizované světy pod karabáč TRAITORu. Jedna z těchto tvrzí – TRAICOON 0098 – byla zničena na okraji Sluneční soustavy, ale její velitel uprchl.

Vysláním Temných obelisků na nejdůležitější planety Mléčné dráhy pokračuje kolona v dobývání moci. Země jako jediná z planet je skryta za bezpečným ochranným polem. Je ovšem otázka, jak dlouho Teře její ochrana vydrží – a co bude poté s DĚTMI ZEMĚ…

Dne 30. října 1344 NGL je zahájen regulární provoz transmiterového spojení BACKDOOR. První zboží jež je takto na Zemi dopraveno jsou zlepšené moduly pro kantorův sextant od Nového USO. S tím by mělo jít zaměřit hyperspektrum psionického sacího paprsku, jeý vychází z Isla Bartolomé a je naméřen na Sol – To Jádro čerpá energii z mrtvoly superinteligence ARCHETIM, tak jako v minulosti i Gon-Orbhon, a nabírá tak sílu.

Duální vícekapitán Zarmaur dál obléhá Sluneční soustavu. Čeká na den, kdy bude moci podle rozkazu kapitáná Zerberoffa zahájit hromadný útok, na 1. listopad. Kromě toho je očekávána posila 178 traitanků, jejich přílet se však opozdí. Na okraji Sluneční soustavy se materializuje nákladní konvoj, Zarmaur se svými loděni je obklíčí a nutí postupovat směrem k TERRANOVA štítu. Perry Rhodan však zůstává nepodajný a odmítá štít deaktivovat a konvoj, když se přiblíží mizí – je zničena či vyslána do jiné parareality.

Když Zaurmaurova posila konečně, byť den po plánovaném útoku, dorazí, začíná útok na Sluneční soustavu. TERRANOVA se téměř zhroutí, ale pak se zapojí Jádro. Začíná do TERRANOVA štítu dodávat energii, takže ten dál odolává i když je ostřelován všemi traitanky. Zarmaur musí tedy ustoupit. Naštěstí netuší že Jádro už podruhé takové akce možná nebude schopno – to je důvod tajnůstkářství, TRAITOR se nesměl dovědět, že se děti Země se vrátili, aby pomohli zemi ze které pocházeli.

Mezitím se pozůstalý Koda Ariel, tvarový měnič, dostává na Isla Bartolomé. Koda ovlivnil posádku jetu Mondry Diamond a jet nyní parkuje v blízkosti Jádra. Koda plánuje jej přivést k explozi, což by mělo zničit, nebo jej alespoň těžce poškodit. Včas však zasahuje Marc London. Díky svému paradaru pozná že se na ostrově nachází sugestor a včas zasahuje. Tvoravý měnič je ochromen a zatčen. O chvíli později je však usmrcen Spátem Laborátů.

Obrázek
I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched C-beams glitter in the dark near the Tannhauser gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die.
Uživatelský avatar
rauksul
Poručík
Poručík
Příspěvky: 128
Registrován: 30. duben 2007, 16:25:15
Oblíbená postava: Crest da Zoltral
Oblíbená loď: KARRIBO, PRAETORIA
Oblíbený díl: PR 99, Přítel lidstva
Členství v klubu: Yes
Bydliště: Matriněves 23
Kontaktovat uživatele:

Obrázek

2324) - Hans Kneifel: Traitanky nad Drorahem

(Ultimátum pro Akon – tři dny pro Ma'Tama Formana)

čas děje: 1344 NGL

Obálka : Swen Papenbrock

Kresba: Swen Papenbrock

1) Hlavní postavy románu:

Forman tan Porgenia – Ma'tam vládnoucí skupiny Akonu si chce pojistit moc na Drorahu.

Gherzzon – Mor'Daer chce vést Modrou soustavu ve prospěch Terminační kolony.

Dorn Tevomor – Galaktosociolog je odvolán z čela opozice.

Irven tan Okaylis - Radní jihomořského souostroví má zvláštní vztah ke Ma'tamovi.

2) Obsah:

Na Zemi a planetách Mléčné dráhy se píše rok 1344 Nového galaktického letopočtu – to odpovídá roku 4931 starého letopočtu. Od chvíle, kdy Galaxii postihla změna kosmické hyperkonstanty, už uplynulo 13 let. V tu chvíli dorazí do Mléčné dráhy Terminační kolona TRAITOR. Tato gigantická vesmírná flotila patří k Mocnostem Chaosu, které mají s galaxií lidstva své vlastní plány. Na mnoha místech vznikly tvrze kolony, aby přivedly civilizované světy pod karabáč TRAITORU. Jedna z těchto tvrzí – TRAICOON 0098 – byla zničena na okraji Sluneční soustavy, ale její velitel uprchl.

Vysláním Temných obelisků na nejdůležitější planety Mléčné dráhy pokračuje kolona v dobývání moci. Země jako jediná z planet je skryta za bezpečným ochranným polem. Ostatní světy Galaxie jsou jeden po druhém dobývány kolonou. Nejdříve to byl Arkon1), teď čeká stejný osud i hrdé Akonany. Vy-nořují se TRAITANKY NAD DRORAHEM…

Froman tan Porgenie je Ma’tam akonské říše. Jako každý ve vládnoucí radě i on je členem Energetického komanda. To po postupné infiltraci převzalo moc nad celou radou, která je už od roku 1340 NGL v hrsti tajné služby. Situace se však nezhoršila – naopak, věčně se přetahující urození jsou nyní vystřídáni ve velení rozhodnými lidmi. Neexistuje opozice, neboť Energetické komando je stejně jako v minulosti proti svým odpůrcům velmi důsledné… Existuje jen jediná, avšak nedůležitá skupina demonstrantů vedená Dornem Tevomorem, které ale nemá žádné opravdové stoupence.

Dne 1. listopadu začíná otevřené válečné tažení TRAITORu proti systému Akon. Temný obelisk je už nějakou dobu stále přímo před vládním palácem kam se náhle snesl. Temnopole tvrzí kolony TRAICOON 0031 se vypna a eskadra chaosu čítající 484 traitanků se dá na cestu do systému Akon. 2000 lodí Akonanů, relativně dobře přebudovaných na podmínky zvýšené hyperimpedance, se jim postaví do cesty. Přesto se jejich úspěch, byť s podporou Antiů, rovná nule. Žádný traitank není ani poškozen, zato mnoho stovek jednotek Akonanů je zničeno.

Po této demonstraci moci se přes radiokomunikaci ohlásí Kalbon Gherzzon a oznámí Akonanům sednm článků direktivy TRAITORu. Pro Radu je zřejmá, že se musí stáhnout a skrýt se. Forman tan Progenia zařídí, aby všichni příslušníci Energetického komanda rozmístili na důležitý místa v systému miny, aby mu z úkrytu sloužily k demonstraci moci. Bohužel jedna rodina Koda Arielů je již nějakou dobu na Drorahu, jeden její člen o minách ví a nahlásí to Kalbaronovi. Ten vyšle několik tlup mikrobestií ukrytých v temnokapsli na lov na vůdčí členy rady.

Energetickému komandu se podaří rozmístít 4420 min a rozbušku dodan Ma’tamovi, jež se skrývá pod falešnou identitou. Přesto jsou mu ale mikrobestie na stopě. A nejen jemu – Ma’tam nalezne své kolegy mrtvé. Přiveden do úzkých je nucen někomu předat potřebné informace – Dornu Tevomorovi. Ten je nejdříve zmatený, protože Forman spěchá a sděluje mu poslední jména těch, kterým má předat rozbušku a kteří ještě nejsou mrtví. Jen krátce po té je zebit jednou mikrobestií.

Tevomor se tedy odebere ke kontaktní osobě. Nalezne ale jen pět mrtvol. Zděšený a zmatený z toho že neví co dělat se vrací do svého bytu.

Obrázek

Poznámka: Některé informace mají přímé spojení k cyklu Lemuria
I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched C-beams glitter in the dark near the Tannhauser gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die.
Uživatelský avatar
rauksul
Poručík
Poručík
Příspěvky: 128
Registrován: 30. duben 2007, 16:25:15
Oblíbená postava: Crest da Zoltral
Oblíbená loď: KARRIBO, PRAETORIA
Oblíbený díl: PR 99, Přítel lidstva
Členství v klubu: Yes
Bydliště: Matriněves 23
Kontaktovat uživatele:

Obrázek

PR_2325) Arndt Ellmer - Zakázaná válka

(Mocenské změny na Gatasu – Bluesané na scestí)

čas děje: 1344 NGL

Obálka: Alfred Kelsner

Kresba: Michael Wittmann


1) Hlavní postavy románu:

Fylynder Veyt – Gatasan dosáhne nejvyšší vojenské hodnosti svého lidu.

Trester – Velitel tvrze Kolony 0355 proklamuje národům Bluesanů direktivu TRAITORU.

Sayziüt – Obézní ochutnavač odhalí v parku podivně rychlého Jülziishe.

Hüyi – Ochutnavač působí na několika místech současně.

2) Obsah:

Na Zemi a planetách Mléčné dráhy se píše rok 1344 nového galaktického letopočtů – to odpovídá roku 4931 starého letopočtu a nastávají změny, které si doposud nikdo nedokázal ani představit. Do Galaxie vpadla Terminační kolona TRAITOR, gigantická vesmírná flotila Mocností Chaosu. V bezprostřední blízkosti pozemského domova – v nedaleké Hangayi – má vzniknout negasféra, životu nepřátelská sféra. Mléčná dráha má této oblasti posloužit jako zásobárna.

Na mnoha místech vznikly tvrze kolony, vůdci galaktických civilizací byli zavražděni při atentátech. Vysláním Temných obelisků na nejdůležitější planety Mléčné dráhy pokračuje kolona v dobývání moci.

Země jako jediná z planet je skryta za bezpečným ochranným polem TERRANOVA, ostatní světy Galaxie jsou jeden po druhém dobývány kolonou. Dokonce i Bluesané začnou se ZAKÁZANOU VÁLKOU…

V Eastside panuje od doby Hyperimpedančního šoku válka, ve které jde především o hyperkystaly. Gatasané chtějí opět získat nadvládu, ale v celé Eastside panuje chaos – svazky se porušují a zasa ruší, každý bojuje s každým.

Jeden důležitý Gatasan, admirál Fylynder Veyt, doufá že ve své úspěšné kariéře bude postupovat až na post maršála – na nejvyšší post v hierarchii gataských vojáků.

Do všech těchto zmatků se někteří bluesani připravují na příchod svého prastarého boha. Tento jako bluesan vypadající bůh již má být na cestě ke svému lidu a dokonce i tajné služby se snaží zjistit o tomto údajném příchodu co nejvíc informaci. Admirál Fylynder Veyt je při krátké návštěvě Gatasu seznámen s pokrokemgataských vědců, kteří jsou schopni pomocí B-hormonu stabilizovat hyperkrystaly Criipas a Khalumvatt až na 54,3% jejich předimpedanční hodnoty.

Na Gatasu zatím dál dochází ke zvláštním příhodám – v parku učinil vyfotil jeden fotograf rozmazanou fotku divného bluesana a brzy nato byl zavražděn. Také kuchař Sayzlut, který toto viděl byl zabit.

Mor'Daer Trester, Kalbaron a velitel TRAICOONu 0355je velmi potěšen chaosem panujícím v bluesanské říši a počítá s lehkým podmaněním Gatasu. Navíc počítá s velmi dobrým nasazením Gatasanů pro samotný TRAITOR.

TRAICOON je stále v bezprostřední blízkosti Gatasu skryt za temnopoleem, stejně jako temný obelisk, jež je určen pro Gatas. Trester seznámí v otevřeném vysíláním Gatasany s direktivou TRAITORU, národ Julziishů se o to však pramálo stará a na výhružku nedbá. Kalbaron, nyní už neskrytý, si podmaňuje Gatas – vzplane mnoho šarvátek a je zničena celá vládní čtvrť a tedy i celá gataská vláda. Admirál Fylynder Veyt je nyní vojákem s nejvyšší hodností a stává se tedy vysněným maršálem a vrchním velitelem svého lidu. Po Testerově útoku sestavuje tajný odbojový plán. Realizace však bude těžká, protože Traster vypouští mikrobestie.

Trester, který po akci proti Gatasu dne 15. listopadu 1244 NGL bere věc bluesanů za ukončenou oznamuje výsledek duálnímu kapitánovi Zerberoffovi. K ovlivnění zbylých vůdčích osobností jsou vybráni kolonoví motivátoři.

Gatasanský národ však toto nijak nepoškodí. Vládní členové jsou okamžitě usmrceni tajnou službou, když je zjištěno že podléhají cizímu vlivu. Smrt zasáhne také ovlivněného Fylyndera Veyt, od agenta Huyi, kterého zná pod jménem Miinzysh.

I hádanka o prabohu je vyřešena - jednalo se o Koda Arialy jež byly spatřeni právě při transformaci.
Obrázek
I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched C-beams glitter in the dark near the Tannhauser gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die.
Odpovědět