Stránka 6 z 10

Re: Vědomostní test znalostí

Napsal: 15. říjen 2007, 0:06:20
od Atlan
Jmenujte první tři Haluťany, se kterými se setkali pozemšťané.
Ternal Malat (na Zemi v Anglii u Stonehenge, v roce 1976 př.n.l.)
Icho Tolot
Fancan Teik (rok 2400)

Co to byla organizace Modrý tygr a kdo byli její členové?
Původně to byla strážní divize tvořená specialisty USO (později se z ní stal i elitní výsadkový oddíl). Její členové se rekrutovali z Oxtorňanů.

Jmenujte nositele čipu buněčné aktivace, jemuž byl čip násilně vytržen z těla.
No určitě se tato nepříjemnost stala Bullymu (viz cyklus 26)
no a pak si ho násilně odstranil (sám) Philip (asi ;) )

Re: Vědomostní test znalostí

Napsal: 15. říjen 2007, 7:07:38
od JamesFaith
A nemohl by být třetím Haluťanem lékař Klautus Mur, který se osobně setkal s Pozemšťany, když s Icho Tolotem ošetřoval přeživší z OMARONU? ¨
(1. str. díl. 200)

Re: Vědomostní test znalostí

Napsal: 15. říjen 2007, 9:55:45
od Atlan
No podle mě ne... jelikož Pozemšťany z OMARONU zachránil Fancan Teik a odvedl je do domu Icho Tolota... z toho vyplývá, že doktor se s nimi setkal až později (jako čtvrtý)

Re: Vědomostní test znalostí

Napsal: 16. říjen 2007, 9:48:41
od Atlan
Jmenujte nějakého nositele buněčného aktivátoru (čipu), který byl za živa pohřben.
Ronald Tekener (bylo to někdy v Thoregonu, předtím než šel do akce na Lokvorthu) PR 1829
poznámka: Ernst Ellert nebyl nositelem aktivátoru ;)

Jmenujte látku, která u molkexu vyvolávala takzvaný drive-efekt.
hyperfyzikálně aktivní B-hormon stabilizovaný peroxidem vodíku


Uveďte jak byl zničen první i druhý fiktivní transmiter, který PR dostal od ID.
První fiktivní transmiter byl zničen roku 2043 při zničení lodi KUBLAJ CHÁN nad Topsidem.
Druhý je zničen roku 2113 při přesném zásahu horní kopule lodi THEODERICH během útoku Posbiů u planety Everblack.

Re: Vědomostní test znalostí

Napsal: 17. říjen 2007, 0:02:48
od Atlan
Uveďte, jak byl Reginald Bull vyléčen z Aphilie (bezcitnosti) (= jak a čím/kým, s čí pomocí )
V srpnu 3580 dojde k povstání robotů bez bioplazmatické části. Osobní robot Reginalda Bulla Breslauer nechá část své pozitroniky explodovat. Vyvolaná šoková vlna má vliv na Bullův aktivátor buněk, který způsobí, že se Bull z bezcitnosti osvobodí.

Kde skončil molkex poté, co u něho nastal drive-efekt?
Neomolkex zrychlí ve směru proti lokální gravitaci, pak nabere kurz na galaktické centrum. Při rychlosti blížící se rychlosti světla přejde do hyperprostoru. Jako první cíl neomolkexu byl objeven systém Whilor, kde ho pravděpodobně přilákali Tanečníci, druhým byla planeta Gragh-Schanath v galaxii Ploohn-Nabyl, kam se dostal přes sluneční transmiter Archi-Tritrans a Gerschvira do Maelstromu hvězd a následně přes Schlund a Kontra-Schlund. Dalším cílem byl antimateriální vesmír Accalauriů.

Specifikujte, pomocí čeho se lidem v Maelstromu hvězd podařilo určit pozici Mléčné dráhy?
s pomocí SPARTAC-teleskopů, jejichž projektory mohou vytvořit energetické zrcadlo o průměru šesti tisíc kilometrů

poznámka: SOL se začala stavět až po objevení... souřadnice Mléčné dráhy byly uložené v jejím počítači, ale po vypovězení Rhodana & spol. Bullym ze Země byly vymazány

Re: Vědomostní test znalostí

Napsal: 18. říjen 2007, 0:08:23
od Atlan
Popiště způsob, jakým se Země a Měsíc dostaly (po pádu skrze Schlund) zpět na své původní místo ve Sluneční soustavě.
Po přeměně slunce Medaillon a trpasličí hvězdy Kobold v černé díry mezi nimi vznikne hyperprostorové spojení, které vrátí Zemi na její původní místo v Mléčné dráze.

Uveďte, k čemu používali Ploohnové molkex.
hnojivo

Uveďte název organizace, kterou založili lidé na Zemi, kteří tam zůstali (zbyli) po průchodu Schlundem.
Terra patrola

Re: Vědomostní test znalostí

Napsal: 19. říjen 2007, 0:11:29
od Atlan
Navrhnětě a popiště nějaký způsob, pomocí kterého by se daly přesouvat hvězdy z místa na místo. (vynechte Sluneční inženýry)
no tady jste uváděli všechny možný způsoby... od situačních transmiterů, přes tažný paprsky, techniku Baolin-ndaů, Roje až k morálnímu kódu
no bod jsem dal všem, kdo sem něco napsali

200. otázka
děkuju za všechno, co jste napsali a budu se snažit pokračovat v testu dál, dokud bude někdo, kdo se účastní :)

Co je to pedotransfer a kdo ho používal?
mentální přebírání cizích osob a používali ho Cappinové

Re: Vědomostní test znalostí

Napsal: 19. říjen 2007, 7:06:09
od Wodka
Atlan píše: Co je to pedotransfer a kdo ho používal?
mentální přebírání cizích osob a používali ho Cappinové

Pokud to bylo mentální přebírání osob, jak se mohli Cappinové pomocí pedotransferu dostat do Mléčné dráhy? Nebo jak se mohli dostat do své Líhně? Já myslel že to přbírání cizích osob byla jen jedna stránka...

Re: Vědomostní test znalostí

Napsal: 19. říjen 2007, 8:53:32
od Atlan
no pedotransfer sloužil k přebírání cizích těl, teprve pomocí pedozaměřovače se mohli capinnové i přemisťovat.

poznámka: Líheň nebyla cappinská a nejspíš se tam dostávali taky pomocí pedozaměřovačů

Re: Vědomostní test znalostí

Napsal: 20. říjen 2007, 16:01:29
od Atlan
Uveďte jméno hvězdy, ze které jistá superinteligence chtěla za raných let Třetí moci udělat novu, pak si to ale rozmyslela, když PR našel Poutníka.
Vega


Uveďte, jak se jmenuje levá a jak pravá hlava známého dvojhlavého mutanta.
pravá - Ivan
levá - Ivanovič


Pomocí čeho se General Cosmic Company povedlo, v jejích raných létech, získat během několika dní obrovský majetek?
díky fiktivní invazi vyvolené 3D-projektory byl vyvolán pád celosvětových burz, pomocí kterého GCC ovládla většinu světového průmyslu a obchodu

Re: Vědomostní test znalostí

Napsal: 21. říjen 2007, 0:17:07
od Atlan
Kolik rovnic s kolika neznámými bylo potřeba na Solitude k vypočtení dráhy Poutníka?
šesta­dvacet rovnic o šestadvaceti neznámých

Kdo doprovázel Perryho Rhodana při jeho třetí cestě na Barkon?
tak to byl chyták... Perry byl na Barkonu jenom dvakrát

Jmenujte dvojici mutantů, kterým nebyla poskytnuta buněčná sprcha a proto unesli Thoru.
hlavovka... Gregor Tropnov a Nomo Jatuhin

Re: Vědomostní test znalostí

Napsal: 22. říjen 2007, 0:50:48
od Atlan
Který Skokan se proslavil obchodováním s Arkonskou ocelí s Pozemšťany?
Talamon


Vyjmenujte alespoň deset skokanských rodů.
Alton-Fugir, Cafan, Cokaze, Darfnur, Estgal, Garija-Pjokkor, Gaxtek, Jelczyn, Olzin, Orlgans, Pjokkor, Topthors, Uxlad, Valmonzes, Yanar.....


Se kterou organizací vedli Skokani ve 25. století boje kvůli narušení jejich obchodního monopolu?
Svobodní obchodníci

Re: Vědomostní test znalostí

Napsal: 23. říjen 2007, 0:08:59
od Atlan
Uveďte nějaký národ, jehož členové jsou přímými potomky Akonanů. (rada: Arkonidané to nejsou)
třeba Antiové nebo Triosané

Jmenujte národ, který je povahově (chováním, postojem vůči určité oblasti) nejvíce podobný Skokanům. (vynechte koloniální Skokany a Supertěžké)
Alarové = obchodníci, kšeftaři
Forrilové = žijou na lodích
Arasové = maj monopol v lékařství


Popiště, jak se Ronald Tekener dostal ke svému buněčnému aktivátoru.
V roce 2049 našel jeden ze schovaných aktivátorů a odmítl ho předat vládě. Aby si ho pojistil, skrýval se tak dlouho, dokud se aktivátor plně nenastavil na jeho vlny. Protože by oddělení od aktivátoru znamenalo smrt, zústal mu.

Re: Vědomostní test znalostí

Napsal: 24. říjen 2007, 0:05:41
od Atlan
Jmenujte nejznámější továrnu na roboty a androidy.
Whistler-Company

Pak jmenujte androida z této továrny, který sloužil na lodi, které velel známý příslušník americké národnostní menšiny.
Spinoza
(loď BLACK HILLS, velitel Don Redhorse)

A pak uveďte, co se těžilo na planetě, na kterou se tento křižník zřítil.
howalgonium
planeta Rubin

Re: Vědomostní test znalostí

Napsal: 25. říjen 2007, 0:13:49
od Atlan
Co má společného ID, ESTARTU a Anti-ID (kromě toho, že to jsou superinteligence)?
Než se rozdělili, tvořili původně jednu kolektivní bytost (ID mužský princip, Estartu ženský princip a Anti-ID negativní energie).

Jmenujte alespoň pět reptiloidních národů.
Yac-Realové, Tankani, Touffxové, Astaluden, Dron, Evergreens, Irchy-Ba, Jifften, Karmuuch, Keyrettler,Koraw, Mor'Daer, Odonen, Pterus, Rawwen, Iriffen, Red Chy, Setchenen, T'manaken, Traumfamnire, Vertyren....


Jmenujte Slunci nejbližší hvězdu, která se objevila v PR (a uveďte přibližnou vzdálenost).
no nejbližší hvězda ke Slunci byl Kobold... když vytvořil sluneční transmiter Twin-Sol ;) (asi 8 světelných minut)

Re: Vědomostní test znalostí

Napsal: 26. říjen 2007, 0:22:04
od Atlan
Co to byla celotělní protéza a kdo jí obdržel?
Obdržel ji Sinclair Marout Kennon, specialista USO, který kvůli těžkým zraněním dostal nové robotské tělo - tzv. celotělní protézu. Byla vytvořena z super-atronital-compositia s živoucím pláštěm z biomolplastu a uvnitř byl jenom Kennonův mozek a jinak asi prázdno, protože se tam mohli schovávat Siganci.

a dostal jí taky vlastně i Lotho Keraethe

Vyjmenujte všechny druhy (druhy ve smyslu národy) označované souhrnným názvem Tolkandové.
Physandové, Chaedorové, Eloundarové, Gazkarové, Alazarové, Neezové, Filozofové.

Jak se označovaly vlajkové lodi USO?
IMPERÁTOR (a číslo).

Re: Vědomostní test znalostí

Napsal: 27. říjen 2007, 0:16:30
od Atlan
Jmenujte první pozemskou kolonii mimo Sluneční soustavu. (po roce 1971)
Greenworld v roce 2000 (Siga byla později, o tři roky)

Který Pozemšťan nosící aktuálně buněčný čip je biologicky nejstarší?
Homer G. Adams


Kdo byl předchozím nositelem buněčného čipu, který dostal Bostich I.?
Nadja Vandemarová

Re: Vědomostní test znalostí

Napsal: 28. říjen 2007, 0:10:23
od Atlan
Jmenujte aktuálně posledního umřivšího nositele čipu buněčné aktivace (stav k ději kolem PR 2400).
Myles Kantor
(poznámka: ač byl Michael Rhodan rozříznut na půlku, může být ještě živ)


Mohla prostřední část SOL operovat (= létat vesmírem, provádět nadsvětelné lety...) samostatně bez ostatních dvou buněk?
Ano, proč by nemohla ;)

Co vyvolalo u velké části lidstva Bezcitnost (specifikujte přesně)?
5D záření vycházející ze slunce Medaillon, kolem kterého obíhala Země.

Re: Vědomostní test znalostí

Napsal: 29. říjen 2007, 0:22:14
od Atlan
Jak se nazývá prostor mezi pátou a šestou dimenzí?
dakkarzóna, dakkarprostor, sextadimenzionální poloprostor atd.

Jmenujte nějakou syntetickou šestidimenzionálně zářící hmotu.
sextagonium
(howalgonium a jeho typy zaří jenom pětidimenzionálně)


Jmenujte národ, jehož příslušníci dokázali myslet šestidimenzionálně.
Keloskové (ty mysleli i sedmidimenzionálně)
(dá se uznat i kosmokrati)

cappinové ani mastibekové neuměli... (to že někdo používá 6D techniku neznamená, že umí i šestidimenzionálně myslet)

Re: Vědomostní test znalostí

Napsal: 30. říjen 2007, 0:20:10
od Atlan
Jmenujte alespoň tři osoby, které by se dali označit za supermutanty.
no podle mě supermutanti byli Overhead, Vincent Garron, Boyt Margor a Ribald Corello
podle perrypedie to jsou ale všichni, kteří uměli alespoň tři paraschopnost (nebo tak nějak)


Jmenujte vědce, které mu lidstvo dluží za vynález metagravového pohonu.
Payne Hamiller

Jmenujte vědce, který vynalezl Grigoroffovy projektory.
Igor Grigoroff (a podílel se na tom i Geoffry Abel Waringer)